Bristande kompetens skapar problem för elever med språkstörning

Datum: 9 January, 2017
Opinionsbildning

P4 Halland 9 januari: Maria Johansson har en dotter med autism och språkstörning som har missat stora delar av grundskolan.  Maria menar att brist på kompetens och resurser skapade problem i skolan och hoppas att regeringens utredning gör att saker förändras.

Skolorna är för passiva när det gäller ogiltig frånvaro i grundskolan tycker regeringens utredare Malin Gren Landell som den 9 januari presenterade sin utredning, “Att vända frånvaro till närvaro”. En av åtgärderna som föreslås är att stärka elevhälsan.

Logopeder borde vara en självskriven profession bland de lagstadgade yrkesgrupperna i elevhälsan! Se även debattinlägget om utvidgad elevhälsa av ordförandena från Svenska Logopedförbundet, Fysioterapeuterna och Sveriges Arbetsterapeuter. 

 

 

 

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.