Brist på logopeder i Region Kronoberg

Datum: 6 February, 2023
Logopedi, Opinionsbildning

Sveriges Radio P4 Kronoberg 2023-02-05:

P4 Kronoberg rapporterar om logopedbrist. Eva-Lotta Eklund som är logoped inom vuxenrehabiliteringen i Region Kronoberg ställer sig frågande till varför logopederna inte finns i primärvården och i kommunerna. I dagsläget är inte alla tjänster tillsatta och väntetiderna för flera olika patientkategorier är lång.

Fortfarande är det nog viss okunskap kring vårt breda verksamhetsområde, vad vi arbetar med och vad vi kan bidra med, säger Eva-Lotta Eklund.

Bristande logopedtillgång är inte ett problem som är unikt för Kronoberg. Logopedtillgången varierar dessutom stort mellan olika regioner med logopedtäthet motsvarande allt ifrån 11 till 28 logopeder per 100 000 invånare (Socialstyrelsen, 2022).

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.