Brist på etik i styrning av vård

Datum: 4 August, 2017
Övrigt

Läkartidningen 3 augusti:

– Etisk kompetens är en förutsättning för tillit till ledning och styrning av hälso- och sjukvården, men i praktiken har etiken en mycket svag ställning, säger Erica Falkenström, forskare vid Score, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor vid Stockholms universitet.

Falkenström har tillsammans med docent Anna T Höglund från Uppsala universitet undersökt hur det ser ut med den etiska kompetensen hos landstingspolitiker, tjänstemän i förvaltningen och vårdgivarnas högsta chefer inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting.

Den etiska kompetens som avses i studien handlar om förmågan att i handling ta ansvar för etiska dimensioner av uppgiften att leda och styra vården och man ser en tendens att etiska frågor betraktas som något för personerna på golvet och inte för makthavarna.

– Våra resultat visar att högsta ledningsnivån i landstinget räknar med att det är vårdgivarna som tar etiskt ansvar och man ser inte betydelsen av det egna etiska ansvarstagandet för vårdens praktik, säger Erica Falkenström.

När det inte finns gemensamma arenor för att diskutera etiska konsekvenser av beslut inträder enligt Falkenström en ängslighet bland politikerna att göra tydliga prioriteringar.

– Horisontella prioriteringar, vilka grupper som ska få ta del av vården, är politiskt riskabla, politikerna blir rädda för att förlora väljare, säger hon.

Hela artikeln i Läkartidningen

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.