Bred enighet för kraftfulla vårdreformer

Datum: 7 June, 2016
Övrigt

Altinget.se: ett alltför sjukhustyngt system med otydlig styrning är det största hindret för en effektiv vård anser Effektivitetsutredningen. Som vi tidigare rapporterat, föreslår utredaren bland annat stärkt nationell styrning, förenklade ersättningssystem och omfördelning av resurser från sjukhus till primärvård. Man föreslår att slopa nuvarande vårdval för multisjuka äldre, istället ska kommun och landsting tillsammans kunna erbjuda vårdval för den sammanhållna vården. Men alla förslag i utredningen möts inte med öppna armar av remissinstanserna. 

Problemen i hälso- och sjukvården beror inte på resursbrist i första hand, utan på brist på samordning och otydlig styrning, därför krävs flera strategiska åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Framförallt måste resurser flyttas från sjukhusvården till primärvården, som i sin tur måste bli mer tillgänglig. Utredningen föreslår också att primärvård ska delas upp i två, en allmän del och en del för äldre och mer vårdtunga patienter, där kommuner och landsting samverkar.

I dag går 85 procent av vårdens resurser till de kroniskt sjuka. Även med multisjuka, en annan stor utmaning inom vården, är samverkan och bättre fungerande primärvård helt nödvändig anser sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Att dela upp primärvården i två delar, där den ena riktar sig mot de svårast sjuka, kan stärka patientsäkerheten menar Myndigheten för inspektion av vård och omsorg (IVO), som dock är  kritisk till att detta endast ska gälla dem över 65 år. Det finns många andra patientgrupper med samma eller till och med större behov av att slippa bollas mellan olika vårdgivare, vilket även Sveriges kommuner och landsting (SKL) håller med om.

Det finns ingen anledning att påbörja förändringsarbetet förrän planerna på de nya regionindelningarna är klara påpekar Johan Wockelberg-Hedlund, utredare på Statskontoret.

Hela artikeln på altinget.se

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.