Bra initiativ från Skånes kommunlogopeder!

Datum: 3 February, 2016
Logopedi, Opinionsbildning

Antal logopedtjänster/ kommun i Skåne.

Kommunlogopederna i Skåne har gjort en inventering av logopedtjänster per 10 000 invånare. Den visar att logopedtillgången varierar stort i kommunerna. Bromölla ligger bäst till med 2 heltidstjänster på 12 000 invånare medan hela 12 kommuner helt saknar egna logopeder. Malmö, som visserligen har en del kommunanställda logopeder, skulle behöva ytterligare 37 heltidstjänster för att komma upp i samma bemanning som Bromölla!

Många nya kommunlogopedtjänster har tillkommit efter träget påverkansarbete. Skånelogopederna rekommenderar att göra spontanansökningar, att söka specialpedagogtjänster och att kontakta kommunpolitiker, rektorer mfl för att berätta vad vi logopeder kan bidra med i skola och förskola. Låt er inspireras av Skånes sammanställning och använd den för att opinionsbilda för fler kommunlogopeder i hela Sverige! Det är svårt att få fram statistik av det här slaget från centralt håll. SKL hjälper till med underlag vad gäller hela landet, men siffrorna är ofta inexakta och eftersom logopeder ännu är så pass få i kommunerna, kan det vara svårt att få fram underlag om exakt tjänsteutrymme osv. För de regioner som har lokalföreningar kan detta vara en mycket lämplig uppgift att sätta tänderna i (och tyvärr, på många håll, en enkel uppgift eftersom kommunlogopeder i stort sett saknas helt i vissa län/regioner…).

I sammanhanget passar vi på att påminna om att SPSM har öppnat dörren för SIS-medel även till förskolan. SKLs elevhälsoenkät från 2015 visade glädjande nog att logopeder är den näst största yrkesguppen i elevhälsa utöver de lagstadgade professionerna, så vi är på rätt väg men ännu finns det otroligt mycket utrymme för att vidareutveckla logopedin inom förskola och skola.

 

Logopedtjänst/10 000 invånare i Skånes kommuner.

Logopedtjänst/10 000 invånare i Skånes kommuner.

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
4 år sedan
I Skurup finns det två, en är anställd inom centrala elevhälsan och jobbar mot förskola-grundskola och en (jag) av rektor på en tidigare talpedagogtjänst och arbetar mot 4 skolor F-6.
User avatar
Kommunlogopedi på frammarsch – Logopedforum
5 år sedan
[…] och en hel drös i Skåne, bland annat i Tomelilla, Båstad, Hässleholm, Kävlinge, Svalöv, Osby och Staffanstorp. Kristianstads kommun har logoped inom kommunal vuxenhabilitering. […]
User avatar
Kommunlogopedi på frammarsch – Logopedforum
6 år sedan
[…] och en hel drös i Skåne, bland annat i Tomelilla, Båstad, Hässleholm, Kävlinge, Svalöv, Osby och Staffanstorp. […]
User avatar
Kommunlogopedi på frammarsch – Logopedforum
6 år sedan
[…] och en hel drös i Skåne, bland annat i Tomelilla, Båstad, Kävlinge, Svalöv, Osby och Staffanstorp. […]
Loader
Ladda mer

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.