Bollnäs kommun säger nej till att utreda dyslexi

Datum: 19 June, 2024
Logopedi

Ljusnan 2024-06-13:

Logopedverksamheten i Region Gävleborg slutade göra dyslexiutredningar för fyra år sedan. Vänsterpartiet i Bollnäs vill att kommunen ska göra egna utredningar men förslaget får kalla handen.

Inga dyslexiutredningar för barn i regionens regi

I början av 2020 beslutade Region Gävleborg att upphöra med dyslexiutredningar för barn och ungdomar. Då stod ungefär 150 barn i länet i kö för läs- och skrivutredning. Beslutet motiverades dels med att vården behöver fokusera på patientgrupper med störst behov, dels med att det inte krävs någon dyslexidiagnos för att få stöd i skolan.

Vänstern föreslår kommunlogoped

Flera partier har försökt ändra beslutet utan framgång. I slutet av 2023 lämnade Vänsterpartiet i en motion till Bollnäs kommunfullmäktige där man föreslår att kommunen ensam eller i samarbete med andra kommuner i länet anställer en logoped med uppgift att utreda dyslexi tills regionen återtar sitt ansvar.

Diagnos inget krav för att få hjälp i skolan

Barn-och utbildningsnämnden har granskat motionen och föreslår att den avslås.

– För det första är det inte kommunens uppdrag att ha en logoped, det är regionens. Och för det andra behöver man inte ha en diagnos för att få hjälp i skolan, säger Nicklas Fredriksson (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Fredriksson har heller inte fått indikationer på att regionens stopp för dyslexiutredningar har orsakat problem ute i skolorna.

Läs hela artikeln!

Därför säger Bollnäs kommun nej till att utreda dyslexi

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.