Bokstart och språkpåsar

Datum: 4 December, 2015
Övrigt

Kulturrådet: Region Jämtland Härjedalen och Länsbiblioteket i Västernorrland blir nya piloter i Kulturrådets läsfrämjande satsning Bokstart som vänder sig till små barn och deras föräldrar. I Västernorrland kommer länsbiblioteket att inrikta arbetet på asylsökande småbarnsföräldrar.Genom hembesök och bokpaket till småbarnsföräldrar i särskilt utsatta områden och nu även till familjer med långa avstånd till biblioteket, vill Bokstart uppmuntra och inspirera till högläsning på det egna modersmålet. Logoped Astrid Frylmark deltar som sakkunnig.

– Inte sällan är föräldrar eller nära vuxna den viktigaste läsande förebilden för barn, och forskning visar att tidig stimulans är viktigt för barnens läsförmåga och läslust, säger Nina Frid, handläggare för läsfrämjande på Kulturrådet.

Skånska Dagbladet: Sedan 2013 erbjuder Lunds folkbibliotek språkpåsar till föräldrar med barn som har språkstörningar. Totalt finns nu 35 språkpåsar att låna på Lunds folkbibliotek. De innehåller böcker, spel och leksaker, och genom dem får barnen träna på begrepp, grammatisk struktur och uttal. Språklyftet i Lund är ett samarbete mellan logopedmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund, barn- och skolförvaltning Lund stad och folkbiblioteken i Lund.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.