Bokstart i Region Gävleborg

Datum: 11 April, 2019
Logopedi
Bokstart i Region Gävleborg

Högskolan i Gävle, 2019-04-09:


Kulturrådet har sedan 2017 i uppdrag av regeringen att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande verksamhet. Ett initiativ inom uppdraget är Bokstart, en nationell satsning på små barns språk- och läsutveckling.

Bokstart-program finns i närmare 30 länder och har pågått i Sverige i form av pilotprojekt från 2015. Kulturrådet har regeringens uppdrag att under 2017-2020 utvidga Bokstart till fler regioner och koppla satsningen till förskola. Som en del i utvidgningen erbjuder Kulturrådet möjlighet att söka bidrag för regionala och kommunala satsningar på små barns språkutveckling. 


Högläsning i tidig ålder har en avgörande betydelse för vilket ordförråd du har som tonåring.

Forskare och lärare vid Högskolan i Gävle deltar i projektet Bokstart som syftar till att uppmuntra föräldrar att tidigt läsa böcker för sina barn.
Bokstart involverar bibliotekarier, forskare, distriktssköterskor på barnavårdscentraler, förskollärare och logopeder, som tillsammans jobbar för att få föräldrar att läsa mer för sina barn.

– Vi lever i ett komplicerat samhälle där vi behöver kunna förstå och förklara saker. Då har högläsning i tidig ålder en avgörande betydelse för vilket ordförråd du har som tonåring, säger Elisabeth Björklund, lektor emerita i didaktik och lärare som har forskat om de yngsta barnens litteracitet.

När barnen är 6 månader, besöker “bokstartare” en gruppträff på BVC. Varje familj får en bok och bokstartaren ger även information om varför det är viktigt att läsa och ger förslag på hur man kan läsa för och kommunicera med små barn. Några månader senare får familjerna en inbjudan till biblioteket, där de får ytterligare en bok samt ges möjlighet att utforska miljön. Nästa steg sker när barnen börjar i förskolan.

Logopedi ingår också i Bokstartsprojektet. Vid 2;6 års ålder gör BVC en språkscreening och skickar därefter vid behov en remiss till logoped. I logopedens insatser kan det ingå ett så kallat språkpiller med rekommendation om att föräldrar ska läsa vissa typer av böcker för att öva på specifika ljud, ord och andra saker kopplade till språk.

Hela artikeln om Bokstart

Bokstarts hemsida

Tidigare blogginlägg om Bokstart:

Skribent: Signe Tonér

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.