Dyslexiveckan: Om dyslexi

Datum: 10 November, 2021
Kompetensutveckling, Logopedi

Tidningen Logopeden/logopeden.se, 2021-11-10

Tove Ekelund (2021) Om dyslexi. Studentlitteratur

Författaren är både logoped, lärare och specialpedagog och beskriver själv boken som den resurs hon själv saknat. Ekelund inleder bokens första del med en lättöversiktlig genomgång om läsning, språklig medvetenhet och läsutveckling för att därefter beskriva såväl dyslexi som språkstörning. Hon förklarar även hur en dyslexiutredning går till (med referens till Logopedförbundets kliniska riktlinjer!).  Bokens andra del ger en översikt av skolans skyldigheter, gällande författningar och styrdokument medan del 3 fokuserar på hur undervisningen ska utformas för att vara språkligt tillgänglig och dyslexivänlig. Det är framför allt i dessa kapitel som Ekelund mer konkret använder sig av sina egna yrkesmässiga erfarenheter, exempelvis när det gäller pedagogisk planering och användning av digitala verktyg i undervisningen. Här återfinns också sammanfattande förslag formulerade i punktform som kan fungera som en slags checklista för lärare. På några ställen i boken finns också QR-koder som leder till filmexempel. Filmerna förtydligar en del begrepp, exempelvis olika aspekter av fonemisk medvetenhet, eller demonstrerar rättstavningsprogram och andra digitala verktyg via skärminspelningar.

Tove Ekelunds Om dyslexi är en lättillgänglig och samtidigt gedigen genomgång av vad läs- och skivsvårigheter innebär och vad lärare behöver göra för att skapa en språkligt tillgänglig undervisning (foto: Signe Tonér)

Referenslistan inleds med ett stycke om att man via listan kan hitta mer och fördjupad information, men eftersom referenser i löpande text saknas är det inte helt enkelt för någon som inte är ”i branschen” att para ihop specifik information med rätt publikation. Det kan också ifrågasättas om det är värt utrymmet att gå igenom underdiagnoser till språkstörning enligt diagnosklassificeringsmanualen ICD-10 som är på väg att bli inaktuell. Dessa små randanmärkningar till trots är Om dyslexi en bok väl värd att rekommendera till exempelvis lärare och lärarstudenter, rektorer och vårdnadshavare. Del 2 och 3 är dessutom väl lämpade för logopeder och logopedstudenter som behöver en introduktion till skolans värld.

Signe Tonér, tidningen Logopeden

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.