Bokrecension: Att finna sin röst

Datum: 18 November, 2021
Kompetensutveckling, Logopedi

Tidningen Logopeden/logopeden.se 2021-11-18

Yvonne Ohlsson (2021). Att finna sin röst: en bok om stamning. Egen utgivning

I förordet till boken Att finna sin röst skriver författaren Yvonne Ohlsson att den utgör en kort berättelse om en lång resa. I boken beskriver hon många personliga erfarenheter av stamning, att tystna, att bli missförstådd och mobbad såväl av jämnåriga som av lärare och presumtiva arbetsgivare, men också hur hon tidigt började söka sätt att komma runt stamningen, exempelvis att hon tidigt upptäckte att stamningen försvann när hon pratade med djur eller när hon sjöng.

”Ingen vuxen fanns där för att hjälpa mig. Ingen.”

Det var få personer i Yvonnes omgivning som pratade öppet om stamningen och hon upplevde inte att hon kunde fråga någon om stamningen eller aspekter som relaterade till talet. I 15-årsåldern fick Yvonne för första gången träffa en logoped men erfarenheten av det mötet var inte positiv. Yvonne bestämde sig istället för att börja med egna övningar och experiment dagligen. Yvonne beskriver också väldigt konkret och rörande hur hon har upplevt det när samtalspartnern tittar bort och tappar ögonkontakten med henne i stamningsögonblicket och hur hon själv blev medveten om att hon grimaserade (Yvonnes eget ordval) när hon stammade.

”Tryggheten med mina arbetskamrater var som balsam för min själ”

I 30-årsåldern började Yvonne att arbeta inom barnomsorgen och beskriver det dels som en plats där hon fann trygghet, dels som en plats där hon tack vare barnen hittade nya lösningar som gjorde att stamningen minskade. Hon tog också kontakt med en logoped igen och den här gången blev upplevelsen en helt annan än det första logopedmötet. Yvonne beskriver hur viktig logopeden blev för henne, inte minst eftersom hon bekräftade Yvonne som person.

Speech Easy: ”Det är min rullstol i munnen”

Yvonne fick via deltagande i en forskningsstudie om stamning kännedom om Speech Easy, alltså ett hjälpmedel som ökar talflytet genom att ge en fördröjd återkoppling av det egna talet. Det var dock ingen självklarhet att hon skulle få tillgång till Speech Easy som ett kommunikationshjälpmedel. Men hennes fall blev en typ av prejudikat som gjorde att Speech Easy kunde börja förskrivas i flera landsting (nuvarande regioner). I dagsläget upplever dock Yvonne att talet fungerar utan hjälpmedlet.

Yvonne Ohlsson ger en personlig beskrivning av sina erfarenheter av stamning (foto: Signe Tonér)

Den här typen av bok från ”brukarperspektivet” är mig veterligen inte så vanlig i Sverige när det gäller logopediska diagnoser. Även om man verkligen får hoppas att inställningen till och det generella kunskapsläget om stamning har förbättrats sedan Yvonne växte upp är det ändå viktigt att påminna sig om vilka typer av erfarenheter vuxna/äldre personer som stammar kan bära på. Boken är därför läsvärd för logopeder som arbetar med stamning och borde även kunna användas på logopedutbildningarna i händelse av att man inte har möjlighet att bjuda in en person som stammar.

Signe Tonér, tidningen Logopeden/logopeden.se

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.