Biofeedback vid dysfagi hos patienter med Parkinsons sjukdom

Datum: 12 May, 2021
Logopedi

Nyligen publicerades en forskningsöversikt avseende biofeedback i behandling av dysfagi vid Parkinsons sjukdom i tidskriften Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. Bakom studien står Irene Battel med kollegor.

Översikten omfattade såväl publicerade som ickepublicerade studier utan restriktioner när det gällde publiceringsdatum eller -språk, dock identifierades endast fyra studier som samtliga hade låg metodologisk kvalitet och hög risk för bias. Trots detta indikerar studierna att interventioner med visuell biofeedback kan ha positiva effekter på sväljrelaterad livskvalitet. Forskningsdesignen i framtida studier behöver förbättras.

Läs hela artikeln!

Battel, I., Calvo, I., & Walshe, M. (2021). Interventions Involving Biofeedback to Improve Swallowing in People With Parkinson Disease and Dysphagia: A Systematic Review. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation102(2), 314–322. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2020.06.033

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.