Bildstöd i landstinget Dalarna

Datum: 2 October, 2017
Logopedi

P4 Dalarna:

Logoped och hjälpmedelskonsulent Hanna Slott Öjenhed har infört bildstöd inom landstinget Dalarna, lärt vårdpersonal att använda bildstöd samt ser till att det finns bilder som täcker olika behov.

En vårdcentral i Borlänge har personalen nu använt bildstöd i två månader. De har haft en stor nytta av det framför allt vid provtagningar på laboratoriet och när patienterna anmäler sig i receptionen. Bildstöd kan användas vid möten med både dem som har kommunikativa och kognitiva svårigheter och med personer som har annat modersmål, bildstödet ska dock inte ersätta tolk.

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
Bildstöd på förlossningen – Logopedforum
6 år sedan
[…] Bildstöd i landstinget Dalarna […]
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.