Bidra till ökad kunskap om flerspråkiga barn och språkstörning!

Datum: 12 August, 2021
Internationellt, Kompetensutveckling, Logopedi
Bidra till ökad kunskap om flerspråkiga barn och språkstörning!

Delta i en internationell enkät om diagnostik av flerspråkiga barn med misstänkt DLD!

Multilingual and Multicultural Affairs Committee (MMAC) är en del av International Association of Communication Sciences and Disorders (IALP). Nu har MMAC har publicerat en enkät kring diagnostik av flerspråkiga barn med misstänkt DLD, som riktar sig till logopeder världen över. Deadline är 30 september så än finns det tid att svara. Den tar en stund att svara på, men ju fler som svarar, desto bättre underlag får vi för en bättre diagnostik av flerspråkiga barn.

Enkät: Developmental Language Disorder in multilingual children

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.