Behov av ökad kunskap inom vården om laryngektomerade personers andningsväg

Datum: 8 December, 2021
Kompetensutveckling, Logopedi

Mun- och halscancerförbundet, 2 december 2021:

För patienter vars struphuvud opererats bort på grund av cancer kan en akutsituation bli livshotande om vårdpersonal inte känner till hur den ändrade andningsvägen ser ut. Mun- och Halscancerförbundet har därför tagit fram två informationsfilmer för att öka kunskaperna inom vården och i samhället.

Andas genom hål i halsen

Varje år drabbas ca 175 personer i Sverige av strupcancer, varav ungefär 45 persner genomgår en så kallad laryngektomi. Vid en laryngektomi opereras struphuvudet bort och luftröret leds ut genom ett hål på halsen, vilket innebär att hålet på halsen är personens enda andningsväg. Eftersom detta är en liten patientgrupp är det inte konstigt att många inom vården inte känner till att laryngektomerade personers enda andningsväg är genom hålet på halsen.

Bristande kunskap en fara för patienten

Tyvärr har många laryngektomeradepatienter upplevt tillfällen då vårdpersonal inte känner till hur deras ändrade andningsvägar fungerar. Man har rapporterat om situationer där vårdpersonal försöker ge syrgas eller söva patienter med mask över näsa och mun, att vårdpersonal tror att patienten kan blåsa med munnen vid lungfunktionsundersökningar eller att patienten vaknar med syrgas i näsgrimma efter operation. Detta kan bli livshotande i en akutsituation.

Studie om vårdpersonals kunskap

Logoped Karin Dahlin vid Västmanlands sjukhus Västerås har i sin masteruppsats undersökt vårdpersonals kunskaper i en enkät till läkare, sjuksköterskor och undersköterskor vid akut-, intensivvårds-, ambulans-, uppvaknings-, och olika öron-näsa-halsenheter vid fyra svenska sjukhus. Resultatet bekräftar patienternas upplevelser att kunskapsbrister finns. Vid länssjukhus fanns det klara brister: bara 50 % av sjuksköterskorna och 26 % av undersköterskorna inom akut- och intensivvårdsverksamheter på länssjukhusen visste att laryngektomerade personers enda andningsväg är genom hålet på halsen. Studien kommer förhoppningsvis att publiceras i form av en vetenskaplig artikel.

Informationsfilmer

Mun- och Halscancerförbundet har nu med medel från Cancerfonden och i samarbete med Region Västmanland tagit fram två informationsfilmer för att förbättra kunskaperna både hos vårdpersonal och i samhället i övrigt. Den ena filmen är en instruktionsfilm för vårdpersonal hur man administrerar syrgas till en laryngektomerad patient. Den andra filmen visar hur hjärt-lungräddning ska ges till en laryngektomerad person, och riktar sig till allmänheten.

Länk till studien (abstract)*

Dahlin, K. (2019). Patientsäkerhetsrisker för laryngektomerade inom akut- och slutenvård: En kartläggning av vårdpersonals förtrogenhet med kirurgiskt modifierad luftväg. (Masteruppsats, Uppsala universitet).

*Eftersom masteruppsatsen omarbetas till en vetenskaplig artikel är den tyvärr inte tillgänglig i sin helhet.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.