Behov av nytt kunskapscentrum för rehabilitering och habilitering

Datum: 16 February, 2023
Logopedi, Opinionsbildning

Altinget.se 2023-02-16:

Logopedförbundet, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Dietisternas Riksförbund och Fysioterapeuterna poängterar behovet av ett kunskapscentrum för rehabilitering och habilitering i en debattartikel på Altinget.se.

Socialstyrelsen har haft i uppdrag att analysera förutsättningarna för nationella riktlinjer inom områdena rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Socialstyrelsens analys som går att ta del i rapporten Nationellt stöd för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel sammanfaller med den analys som gjorts av de förbund som undertecknat debattinlägget och ytterligare professions- och brukarorganisationer. Det behövs ett nationellt kunskapscentrum som kan samla och samordna arbetet inom området och arbetet bör ledas av en Chief Rehabilitation Officer, CRO.

Det råder en stor ojämlikhet i landet när det gäller tillgång till rehabilitering, habilitering och hjälpmedel och kvaliteten varierar. Det saknas även en nationell samordning av området. Ett ökat fokus på hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser är en betydande del i omställningen till nära vård.

Debattörena menar att ett bredare och nationellt samordnat arbete behövs för att utveckla, integrera och följa upp hälso- och sjukvårdens rehabilitering och habilitering. Ett nationellt kunskapscentrum skulle kunna ansvara för samordningen i samverkan med myndigheter, lärosäten, regioner och kommuner.

Sverige behöver också förbättra samverkan kring rehabilitering och habilitering i ett internationellt perspektiv, bland annat för att synliggöra den avgörande roll som rehabilitering och habilitering har för hälsa och hållbar utveckling.

Läs hela debattinlägget!

Därför behöver Socialstyrelsen starta ett kunskapscentrum för rehabilitering och habilitering

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.