Behov av nationell styrning kring hjälpmedel

Datum: 21 April, 2021
Övrigt

Habilitering & Hälsa, Region Stockholm, april 2021

Hjälpmedelsriksdagen

Den 13 april lanserades den första Hjälpmedelsriksdagen, ett nationellt möte för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning. I samband med detta träffade tidningen Funktion i Fokus Arbetsterapeuternas ordförande Ida Kåhlin, som menar att det behövs en tydligare nationell styrning när det gäller hjälpmedelsområdet.

Förbättrade underlag

– Det är först nu som Socialstyrelsen har börjat samla in statistik. Den sammanställningen behöver bli mycket mer systematisk och utifrån den behöver man ta fram nationella riktlinjer kring vilket sortiment man ska ha nationellt, för avgifter och kriterier för förskrivning, alltså vilka patientgrupper som ska ha rätt till olika hjälpmedel, säger Ida Kåhlin, som också betonar vikten av att innovationer så snabbt som möjligt kommer patienter och brukare till gagn.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.