Behov av bättre samverkan för personer med autism

Europeiska Logopedidagen uppmärksammas i hela Europa den 6 mars varje år av organisationerna inom det europeiska samarbetsorganet för logopedförbund, CPLOL. Temat för 2019 är autismspektrumtillstånd.  Läs mer om Europeiska Logopedidagen på Slofs hemsida.  Hälso- och sjukvården behöver ökad autismkompetens och samverkan mellan olika instanser inom landsting och kommun behöver förbättras. Man ska inte bli exkluderad från insatser … Continue reading Behov av bättre samverkan för personer med autism