Behov av bättre samverkan för personer med autism

Datum: 2 March, 2019
Logopedi

Europeiska Logopedidagen uppmärksammas i hela Europa den 6 mars varje år av organisationerna inom det europeiska samarbetsorganet för logopedförbund, CPLOL. Temat för 2019 är autismspektrumtillstånd.  Läs mer om Europeiska Logopedidagen på Slofs hemsida. 

Hälso- och sjukvården behöver ökad autismkompetens och samverkan mellan olika instanser inom landsting och kommun behöver förbättras. Man ska inte bli exkluderad från insatser för att man har en autismdiagnos. Det anser Ulla Adolfsson, ordförande i Autism- och Aspergerförbundet.

Ulla Adolfsson har i sina kontakter med medlemmar som är föräldrar till yngre barn med autism uppfattat att det är svårt att få stöd av logoped. När barnet får autismdiagnos, händer det att logopedkontakten på mottagning avslutas. Föräldrarna får veta att de kommer att få det stöd de behöver via habiliteringen, men där är logopedresurserna otillräckliga.

– Varför kan inte barnet få fortsätta träffa logoped, både för behandling och uppföljning? För många av våra medlemmar är det svårt att förstå varför man inte kan få kontinuerlig logopedkontakt om man är orolig för sitt barns språkutveckling. Man kanske rentav behöver mer logoped när man fått diagnos! menar Ulla.

Förändringar i vårdens organisation

I stora delar av landet är det numera BUP och inte habiliteringen som tar emot barn i skolåldern med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. På BUP finns inte alltid logoped eller andra viktiga yrkeskategorier, som exempelvis arbetsterapeut och specialpedagog.

– Som förbund fokuserar vi under 2019 på hälso- och sjukvårdsfrågor. Det är temat för förbundets rikskonferens i november och genom en medlemsenkät om hälso- och sjukvårdsfrågor nu i vår. Det finns många problemområden, media har ju uppmärksammat mycket graverande fall om psykiatrisk tvångsvård, men det gäller också att vården i stort har otillräcklig kompetens vad gäller att möta personer med autism och deras närstående vid sedvanliga besök på vårdcentralen eller hos tandläkaren, säger Ulla Adolfsson.

Skribent: Signe Tonér

Detta är en originalartikel från tidningen Logopeden (endast digital publicering). Citaten är autentiska och kommer från föräldrar till barn och ungdomar med autism. 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.