Bedömning av röstfunktion

Datum: 28 August, 2018
Kompetensutveckling, Logopedi

American Journal of Speech-Language Pathology (open access): 

Färsk artikel om instrumentell bedömning av röstfunktion: Recommended Protocols for Instrumental Assessment of Voice: American Speech-Language-Hearing Association Expert Panel to Develop a Protocol for Instrumental Assessment of Vocal Function.

Syftet med studien var att ta fram och rekommendera bedömningsprotokoll vid laryngoskopi, akustisk analys och aerodynamiska bedömningar, vilket förbättrar evidensen för röstmått, gör det möjligt att jämföra mått och underlättar bedömning av behandlingseffektivitet. Tillgänglig evidens tillsammans med konsensus bland experter och en granskning av en ursprungsversion av protokollet, bland annat via ASHAs intressegrupp för röst/röststörningar, utgör grunden för de slutgiltiga rekommendationerna. Man har bland annat kommit fram till tekniska specifikationer för hur röstdata samlas in, riktlinjer kring vilken typ av talmaterial som ska användas, analysmetoder och resultatrapportering.

Kliniska riktlinjer inom olika logopediska områden hittar du på Svenska Logopedförbundets hemsida!

 

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.