Bedömning av fonologi hos barn 18-36 månader

Datum: 16 April, 2018
Kompetensutveckling, Logopedi

I en nyligen publicerad open access-artikel av bland andra logoped och doktorand i fonetik Ulrika Marklund kan du läsa mer om arbetet med att ta fram ett  bedömningsmaterial avseende expressiv fonologi hos barn i åldrarna 18 – 36 månader. Författarna har tagit fram vokabulär för en svensk version av Profiles of Early Expressive Phonological Skills (PEEPS-SE). Urvalet av ord är baserat dels när orden tillägnas under utvecklingen, dels fonologisk komplexitet. Standardiseringsarbete med PEEPS-SE pågår.

Läs hela artikeln!

Marklund, U., Lacerda, F., Persson, A. & Lohmander, A. (2018) The development of a vocabulary for PEEPS-SE—profiles of early expressive phonological skills for Swedish. Clinical linguistics and Phonetics. 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.