Bättre tolkning vid logopedbesök

Datum: 29 June, 2021
Logopedi, Opinionsbildning

Logopeden.se 2021-06-29:

Den 19 maj 2021 publicerades en debattartikel i Dagens Medicin för att beskriva problemen inom tolkbranschen. Många logopeder har också vittnat om hur svårt det är att få fram rätt tolk till rätt plats och i rätt tid.

DISCLAIMER: denna artikel är skriven av företrädare för branschorganisationen Sjukvårdstolkarna.

Problematiska upphandlingar

Det är lätt att dra slutsatsen att tolkarna inte är tillräckligt kompetenta eller att tolkförmedlingarna arbetar ineffektivt. I själva verket beror missnöjet med tolkbranschen på hur upphandlingarna skett. De flesta upphandlingar vinns av förmedlingar med lägst förmedlingsavgift. För att hålla nere tolkkostnaderna förmedlar man därför de tolkar som kräver lägst arvoden, det vill säga dem med lägst utbildning.

Digitala lösningar

Nytänkande krävs. Digitala lösningar gör skillnad och möjliggör snabb bokningsprocess och stor säkerhet. Digitala system för direkt feedback, som både tolkanvändare och tolken själv kan ge direkt till förmedlingen, säkerställer och utvecklar kvaliteten ytterligare.

Nära kontakt logoped – tolkförmedling

Johanna Mårtensson är logoped vid Logopedmottagningen på Lasarettet Trelleborg. Hon är en av två diagnosansvariga för förskolebarn med tal- och språkstörningar och är intresserad av flerspråkighet.

– När vi skulle byta tolkförmedling för ett år sedan skapade det först oro men efter en inlärningsperiod har det visat sig fungera över förväntan, berättar Johanna, som har engagerat sig i tolkfrågan. Hon har vid flera tillfällen varit i kontakt med tolkförmedlingen för att ge feedback och för att förklara vad som krävs av en tolk vid logopedbesök.

Johanna värdesätter att man kan ge direkt feedback via tolkförmedlingens hemsida.

– Tolkförmedlingen har varit lyhörda för våra behov, när det till exempel måste vara en viss dialekt som tolken ska behärska. Vi har också tydligt beskrivit hur en tolk som kommer till oss kan förbereda sig, säger Johanna.

Informationsblad till tolkar

Logopedmottagningen i Trelleborg har utarbetat ett informationsblad som tolken får innan mötet hos logoped.

– Jag har jobbat mycket med relationerna till tolkar och kan vid vissa tillfällen önska en namngiven tolk därför att jag vet att just den tolken fungerar bra med barn och deras anhöriga, berättar Johanna.

Informationsblad till tolkarna framtaget av Logopmedmottagningen Trelleborg. Klicka på bilden för utskriftsversion.

Johanna anser att all den tid hon lagt i form av förberedelser och kontakter med tolken innan barnet kommer till undersökning har gett både bättre kvalitet och säkerhet i samarbete med tolken.

– Något som är väldigt värdefullt är att efter ett besök kunna diskutera sådant som språkbruk, användning av småbarnsspråk och speciella språkkonstruktioner med tolken. Det gör att jag bättre kan ge råd till föräldrar och förskola och även avgöra om åtgärder krävs, förklarar Johanna.

Utökat samarbete behövs

För framtiden önskar Johanna Mårtensson fortbildning för tolkar och logopeder om hur tolkarbetet kan bli ännu bättre och mer säkert. Även om den bästa tolkningen sker på plats, öga mot öga, så hoppas hon på att möjlighet till videotolkning utökas eftersom vissa språk bara talas av enstaka tolkar i Sverige. Telefontolkning är heller inte optimalt vid besök med barnpatienter.

– Jag kommer att fortsätta lägga tid på att skapa bra relationer med tolkar och förbereda dem inför besök på vår mottagning. Det är väl använd tid på lång sikt och ökar kvaliteten i logopedbedömningar, säger Johanna avslutningsvis.

För Sjukvårdstolkarna

Leena Männik Styren, leg. logoped

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.