Bättre bedömning/behandling av språkstörning vid flerspråkighet

Datum: 29 March, 2022
Internationellt, Kompetensutveckling, Logopedi
Bättre bedömning/behandling av språkstörning vid flerspråkighet

Det internationella projektet Multimind – The Multilingual Mind har nyligen lanserat en rapport kring hur bedömning och behandling av flerspråkiga barn med DLD/språkstörning och/eller läs- och skrivsvårigheter kan förbättras.

Några av huvudbudskapen är att diagnostisering av DLD och dyslexi hos flerspråkiga barn kan förbättras genom att använda sig av exempelvis nonordsrepetition och dynamisk bedömning samt att man med fördel kan bedöma även bearbetningshastighet, auditiv diskrimination och exekutiva funktioner.

Både grundutbildning för logopeder och fortsatt kompetensutveckling behöver tillhandahålla adekvata resurser och material för att tillgodose behoven vid bedömning och behandling av flerspråkiga barn. Rådande praktik behöver ständigt utvärderas och utvecklas i nära samarbete mellan forskning och klinik.

Rapporten har granskats och godkänts av den europeiska samarbetsorganisationen för logopedförbund, ESLA.

Läs hela rapporten!

Multimind policy report

Fullständig referenslista

Läs också:

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.