Barns uppfattning om sin språkstörning

Datum: 20 September, 2016
Kompetensutveckling, Logopedi

Intressant ny artikel av Rena Lyons och Sue Roulstone: Labels, identity and narratives in children with primary speech and language impairments.

En mindre grupp barn i åldern 9-12 år deltog i semistrukturerade intervjuer som analyserades med tematisk analys. Man identifierade två teman: önskade respektive icke-önskade identiteter.  En slutsats som författarna drar, är att barn med språkstörning borde involveras i den pågående debatten om terminologi kring språkliga svårigheter.

Mer om konsensusdiskussion kring språkstörning i tidigare blogginlägg:

Lyssna, förstå och lära i tid del 1

Konsensus kring språkstörning – open access-artikel

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.