Barns perspektiv på ADHD

Datum: 6 October, 2020
Kompetensutveckling

Stockholms universitet 13 september:

I en färsk avhandling från Stockholms universitet undersöker Noam Ringer hur barn och ungdomar med ADHD förstår och hanterar sina symptom.

Noam Ringer är psykolog och forskare vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. I avhandlingen How children with ADHD and their parents perceive and cope with the disorder har hon gjort djupintervjuer med barn i åldrarna 8-17 år diagnostiserade med ADHD för att ta reda på hur barn med ADHD uppfattar och hanterar sina symptom i vardagen. Ett ytterligare syfte med Ringers avhandlingsarbete var också att ta utforska om det finns mönster mellan typer av uppfattningar av symptom och typer av hanteringsstrategier.

Studien visar att det varierar mycket hos barnen, både när det gäller hur de uppfattar orsakerna till symptomen och uppfattningar om vilka konsekvenser adhd har för deras liv. Barn varierar också i vilka strategier de använder för att hantera symptomen. Dessa variationer behöver beaktas för att bättre förstå barnens beteenden och för att kunna hjälpa dem på bästa sätt, säger Noam Ringer.

Tre huvudsakliga hanteringsstrategier identifierades: att kontrollera sig själv, att göra förändringar i miljön samt att följa symptomen och tillfredsställa omedelbara behov. Det tonade också fram mönster mellan barnens uppfattningar om orsak till symptomen och vilken hanteringsstrategi man var benägen att välja: barn som uppfattade sina symptom som en följd av en inre brist tenderade att hantera dem via självkontroll, barn som uppfattade symptomen som resultat av problematiska miljöfaktorer hanterade svårigheterna genom att göra förändringar i sin miljö (som att till exempel att byta rum eller att välja att vara med vissa personer) och barn som uppfattade symptomen som en
del av sin personlighet följde sina symptom i stunden.

Att sätta barnen i fokus har varit studiens drivkraft.

Jag är kliniker och tror på barn som aktörer. Jag har lite dåligt samvete inför barn där jag ställt diagnoser och gjort handlingsplaner, men knappt undersökt vad barnen har för egna uppfattningar. Man träffar kanske barnet i början, men de vuxna formar sedan miljön, säger Ringer.

Läs mer!

Pressmeddelande Stockholms universitet

Ringer, N. (2020). Patterns of Coping: How Children with ADHD and Their Parents Perceive and Cope with the Disorder. Department of Education, Stockholm University, Stockholm.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.