Barnhälsovården fortsatt ojämlik

Datum: 12 October, 2016
Logopedi

Sveriges Radio P4 Gotland: 

Det varierar vilken vård som erbjuds beroende på var i landet man bor. Det slås fast när cirka 130 representanter från hela landets centrala barnhälsovårdsenheter är samlade i Visby, 10-12 oktober. Kristin Lindblom är barnhälsovårdsöverläkare i Dalarna och påstår att inte alla landsting följer Socialstyrelsens vägledning och barnhälsovårdsprogram.

Får alla nyblivna föräldrar ett hembesök när barnet är 8-9 månader? Blir alla 4-åringar hörselundersökta i landet? Nej, så är det inte. Kristin Lindblom säger att de i Dalarna till exempel inte hörseltestar alla barn på det sätt som sker på många andra orter i landet. Att det skiljer en del på den vård som erbjuds kan bero på att Socialstyrelsens vägledning inte är så kraftfull, resonerar hon.

På plats för att vittna om hur det är fatt på hemorten – i de olika landstingen finns i Visby just nu cirka 130 representanter från hela “barnhälsovårdssverige”; BHV-överläkare, samordnande sjuksköterskor och vårdutvecklare, samordnande mödra- barnhälsovårdspsykologer men också logopeder och dietister, till exempel.

Socialstyrelsens medicinskt sakkunnige Carl-Erik Flodmark finns också på plats och vill höra vad som kan göras åt att barnhälsovården varierar så i riket.

Ett annat exempel på ojämlikhet är att många landsting ännu saknar barnhälsovårdslogopeder. Vi har tidigare skrivit här i bloggen om hur rikshandboken i barnhälsovård används och i tidningen Logopeden om nätverket för barnhälsovårdslogopeder.

Dagens Medicin rapporterar att  Rikshandboken för barnhälsovården numera rekommenderar landets barnavårdscentraler att göra hembesök hos föräldrar med barn som är runt 8 månader. Tidigare har BVC gjort hembesök hos nyfödda barn och deras föräldrar, medan hembesök hos 8-månader gamla barn, bara gjordes på vissa håll. Tyngdpunkten i samtalet med föräldern eller föräldrarna ska vara barnets hälsa och utveckling, föräldrarollen, barnsäkerhet och familjens vardagsliv.

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
BHV-logopedi – Logopedforum
5 år sedan
[…] Barnhälsovården fortsatt ojämlik […]
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.