Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd

Datum: 22 March, 2016
Kompetensutveckling, Övrigt

Barnombudsmannen presenterar rapporten Respekt (2016) – Barn med funktionsnedsättning om samhällets stöd.

“Barnombudsmannen har i årets fördjupningsarbete mött 97 barn och unga med funktionsnedsättning. De berättar att de vill mötas med förväntningar. De vill få information. Få vara delaktiga. De vill få leva i trygghet och slippa fördomar, kränkningar och våld. Det är barn som begär och förtjänar respekt. Men verkligheten ser ofta annorlunda ut. Vår slutsats är att det krävs genomgripande förändringar i attityder, kunskap och lagstiftning om barnkonventionen ska förverkligas för barn med funktionsnedsättning. I grunden handlar det om att barn med funktionsnedsättning har samma rätt till en egen identitet, till utveckling och till skydd som alla andra barn.”

BO kräver också att högskoleförordningen görs om så att alla lärare får obligatorisk utbildning om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra funktionsnedsättningar, bland annat med anledning av att flickor underdiagnostiseras.  Omgivningens svårigheter att se och förstå flickornas svårigheter leder till att stöd och anpassningar ofta kommer senare för flickor än för pojkar.

Vi har tidigare skrivit om hur logopeder bidrar till att öka medvetenheten om flickor med inlärningssvårigheter.

 

Ladda ned rapporten Respekt

Förenklad version

(Källor: Barnombudsmannen och SVT Nyheter)

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.