Bara en kommunlogoped i hela Sörmland

Datum: 3 May, 2019
Logopedi

Eskilstunakuriren april 2019:

Flera kommuner i Sverige anser att logopeder fyller en viktig funktion och har anställt logopeder inom skolans verksamhet. Men i Sörmland
är det bara en kommun som har en logoped anställd. Läs mer om kommunlogopeder i ett
tidigare inlägg på Logopeden.se.

Varför så få kommunlogopeder?

I Sörmland är det bara Oxelösunds kommun som har logoped anställd. Övriga kommuner menar att det är sjukvårdens insatser som är aktuella om barn eller vuxna har språkstörningar eller andra svårigheter som föranleder behov av logoped. Logopederna i region Sörmland ser också en ökad efterfrågan på insatser. Till i år fick man förstärkning i form av två tjänster. Men i hela region Sörmland finns färre logopeder än i Norrköpings kommun, som har satsat stort på kommunalt anställda logopeder. Även vid en jämförelse mellan regionlogopeder i Sörmland och Östergötland, har Östergötland ett klart försteg när det gäller logopeder i förhållande till folkmängd.

Logopedförbundet vill se logopeder som obligatorisk profession i elevhälsan

Ulrika Guldstrand, ordförande för Svenska Logopedförbundet menar att kommunerna gör en tankevurpa, som kan få stora konsekvenser för ett barns utveckling.

– Vi driver frågan om att logopedi ska ingå i den lagstadgade elevhälsan. Och den viktigaste biten är att logopeder ska vara i närmiljön och tillsammans med specialpedagoger kan man nå långt. I nuläget är det åtminstone var tredje kommun i Sverige som har logopeder anställda, säger Guldstrand.

Logopedtätt i Norrköpings kommun

En kommun som satsat stort på logopeder i skola och förskola är Norrköping, i Sörmlands grannregion Östergötland. Där finns det 16 logopeder, varav tre riktas mot förskolan.

– Till en början anställdes logopeder för att arbeta med elever som har en språkstörning. Idag arbetar fortfarande logopederna framför allt med elever med språkstörning, men även med elever som har en språklig sårbarhet av andra orsaker till exempel autism eller ADHD. Logoped i förskola och skola erbjuder insatser som språkstimulans, språkträning och förslag på anpassning och utveckling av lärmiljön, uppger Zlatko Jankovic, avdelningschef inom elevhälsan i Norrköping.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.