Avhandling om sväljningssvårigheter vid Parkinson

Datum: 17 February, 2017
Kompetensutveckling, Logopedi

Forskning.se: Ungefär fyra av fem patienter med Parkinsons sjukdom drabbas av sväljsvårigheter/dysfagi. Djup hjärnstimulering är en behandlingsmetod som kan lindra rörelsesvårigheterna vid Parkinson, men har ingen påverkan på sväljningsfunktionen. Detta enligt en avhandling av logoped Stina Sundstedt vid Institutionen för klinisk vetenskap, Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar, Umeå universitet. Sundstedt disputerar idag på en avhandling med titeln Swallowing function in patients with Parkinson’s disease and Deep Brain Stimulation.

– Vi har undersökt hur sväljningen påverkades av djup hjärnstimulering i subthalamuskärnan och kaudala zona incerta, vilka är två möjliga målpunkter för behandling av rörelsestörningar vid Parkinsons sjukdom, säger Stina Sundstedt. Resultaten i vår studie på 28 personer med Parkinsons sjukdom visade att sväljningen varken försämrades eller förbättrades som följd av djup hjärnstimulering i de två områdena av hjärnan. Risken för sväljningsproblem ökade inte som en följd av operationen.

Stina Sundstedts studie är den första som tittat på sväljningsfunktion och djup hjärnstimulering i det specifika målområdet kaudala zona incerta.

– Trots att vi inte kunde se att behandlingen hade en specifik positiv effekt på sväljningen så är dessa resultat viktiga för att patienter och vårdgivare ska kunna fatta välinformerade beslut. Det är också viktigt att vi inte kunde se någon negativ effekt på sväljningsfunktionen, eftersom detta kunde få stora konsekvenser för patienternas hälsa och livskvalitet, säger Stina Sundstedt.

Sundstedt har också undersökt hur personer med Parkinsons sjukdom själva upplevde sin sväljningsfunktion och det visade sig att personer med djup hjärnstimulering i subthalamuskärnan upplevde en subjektiv förbättring av sväljningen.

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.