Avhandling om AKK vid Rett syndrom

Datum: 12 March, 2021
Kompetensutveckling, Logopedi

Tidningen Logopeden nr 1 2021:

I slutet av förra året disputerade Helena Wandin vid Uppsala universitet och hennes studier visar att AKK-insatser till vuxna personer med Rett syndrom ger resultat.

Ingen övre åldersgräns för AKK-insatser

Det övergripande syftet med avhandlingen var att bidra med kunskap om kommunikationsinsatser vid Rett syndrom med särskilt fokus på insatser med grafiska symboler.

Helena Wandins disputation vid Uppsala universitet (Foto: Marianne Olsson).

–Mina studier visar bland annat att pekprat tillsammans med responsiva strategier och ögonstyrd dator kan öka antalet kommunikativa bidrag och initiativ från personer med Rett syndrom och att det går att förändra situationen gällande kommunikation även i vuxen ålder för målgruppen, berättar Helena Wandin, som är logoped vid Nationellt center för Rett syndrom och närliggande diagnoser.

Mer systematiska metoder behövs

I en av delstudierna undersökte Wandin hur svenska logopeder inom habilitering och hjälpmedelsverksamhet arbetar med AKK när det gäller individer med Rett syndrom. Enkätsvaren visade att logopeder följer rekommenderade arbetssätt såsom att involvera det sociala nätverket och att introducera olika AKK-sätt. Däremot verkar det finnas förbättringspotential när det gäller att använda mer systematiska metoder i AKK-intervention för målgruppen.

Framtidsplaner

På Nationellt center ingår forskning som en del av Helenas tjänst och hon har massor av idéer för fortsatta studier.

-Det blir förmodligen något som rör grafisk AKK och personer med omfattande kommunikativa och motoriska funktionsnedsättningar., säger Helena.

Signe Tonér

En längre version av artikeln finns att läsa i tidningen Logopeden!

Wandin, H. (2020). Symbol-based communication intervention for individuals with Rett syndrome: Current practices, assessment of visual attention, and communication partner strategies (PhD dissertation). Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.