Dyskalkyli

Ny avhandling om inkludering i skolan för elever med NPF

Kompetensutveckling | 11 June, 2022
Emma Leifler har undersökt elevers upplevelse av inkludering i skolan samt föräldrars och lärares uppfattningar. Forskarstudier vid KIND Specialpedagog Emma Leifler försvarade sin avhandling vid Karolinska institutet den 10 juni...

Jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning

Opinionsbildning | 10 June, 2022
Dagens Medicin 2022-06-10: Säkerställ jämlik hälsa för personer med funktionsnedsättning! Det uppmanar en rad professions- och fackförbund, däribland Logopedförbundet, tillsammans med Funktionsrätt Sverige i ett debattinlägg i Dagens Medicin. Bristande...

Informationsfilmer om dysfagi

Logopedförbundet har tillsammans med Senior alert tagit fram en informationsfilmserie om dysfagi. https://www.youtube.com/watch?v=RbIbIyOeEzQ&list=PLiYINDKMKmJVPMZMCgTSpw8qelM_qWhHS&index=3 Den primära målgruppen för filmerna är vårdpersonal på bland annat särskilt boende och filmerna kan med fördel...

Äntligen: om språkstörning i Kunskapsguiden

Kompetensutveckling, Logopedi | 27 May, 2022
Kunskapsguiden, 2022-05-22: Nytt tema om språkstörning I Kunskapsguidens nya tema om språkstörning får du samlad information om språkstörning och vilka svårigheter det kan orsaka. Det finns bland annat en ökad...

Stärkt elevhälsa samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Övrigt | 26 May, 2022
Regeringen 2022-03-20: Hur man mår och hur man presterar i skolan är tätt sammanlänkat och därför har regeringen beslutat om en proposition med förslag som ska stärka elevhälsan. Regeringen föreslår...

Tre av tio strokepatienter får afasi

Kompetensutveckling, Logopedi | 18 May, 2022
Hjärt-Lungfonden, 2022-03-18: Strokefallen minskar men andelen som drabbas av språkstörningen afasi efter insjuknande är fortfarande hög. Det visar ny forskning från Lunds universitet. Upptäckten belyser vikten av att patienter med stroke...

Kortare väntetider i Södertälje efter coronapuckel

Logopedi | 12 May, 2022
Länstidningen Södertälje 2022-05-07: Under pandemin gick väntetiderna till logopedmottagningarna upp, bland annat för att logopederna på Södertälje sjukhus behövdes för att ta hand om covidpatienter. Men nu klarar både sjukhusets...

Logopedisk odyssé med professor Lena Hartelius

Logopedi | 9 May, 2022
Akademiliv, 2022-04-20: Göteborgs universitets onlinemagasin Akademiliv möter Lena Hartelius, professor i logopedi, och pratar logopedins utveckling. Efter nästan 40 år som logoped går Lena Hartelius nu i pension och konstaterar...

Logopedförbundet Halland i Svt

Fackligt, Opinionsbildning | 6 May, 2022
Svt Nyheter Halland 2022-05-06: Logopedförbundet Halland påtalar risken för ojämlik vård. Många patienter riskerar att falla mellan stolarna och bli utan vård om logopeder inte omfattas av de kommunala verksamheterna....

Delphi-studie om stamningsintervention för vuxna

Kompetensutveckling, Logopedi | 5 May, 2022
En högintressant studie om konsensus kring stamningsbehandling publicerades tidigare i år. Bakom studien står Amy Connery och Scott Yaruss med flera. Konsensus kring intervention Författarna har som utgångspunkt att två...

Svensk forskning om prematura barn

Kompetensutveckling | 29 April, 2022
Forskning.se 2022-04-20: En svensk studie har undersökt nästan 400 mycket för tidigt födda barn och visar att barn som föds före vecka 24 löper ökad risk för att senare i...

Logopeder kan hjälpa barn med ätsvårigheter

Logopedi | 28 April, 2022
Göteborgsposten 2022-04-25: Anna Lindelöw Mannheimer är förälder till en 6-årig pojke med ätsvårigheter. Kontakt med en logoped som är specialiserad på ätsvårigheter blev lösningen. Tillbakagång i ätutvecklingen Annas son slutade...

Logopeder kan hjälpa äldre att svälja

Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning | 26 April, 2022
Hallands nyheter 2022-04-20: Logopeder i Halland påtalar behovet av insatser för äldre personer med sväljsvårigheter. Vanligt med sväljsvårigheter hos äldre Sväljsvårigheter är vanligt bland personer på särskilt boende för äldre...

Rätt till kompetensutveckling?

Sveriges Riksdag; logopeden.se 2022-04-22: Den 27 april väntas Sveriges Riksdag besluta om ett antal tillkännagivanden som gäller kompetensförsörjning och rätt till kontinuerlig fortbildning för personal inom hälso- och sjukvården. Rätt...

Värmlands regionråd om bristen på logopeder

Logopedi | 5 April, 2022
SVT Nyheter Värmland 2022-03-21: Socialdemokraterna i Värmland vill stärka den logopediska kompetensen och har därför skrivit en motion till regionsfullmäktige. Regionrådet Marianne Utterdahl, som representerar sjukvårdspartiet i Värmland kommenterar logopedsituationen...

Världsautismdagen 2 april!

Kompetensutveckling, Logopedi | 2 April, 2022
Logopeden 2022-04-02: 2 april varje år inträffar Världsautismdagen - en världsdag instiftad av FN (Förenta Nationerna) för att uppmärksamma autism runt om i världen. Vi passar därför på att tipsa...

Stöd till barnhälsovården

Övrigt | 1 April, 2022
Folkhälsomyndigheten 2022-03-01: Nyligen  publicerade Folkhälsomyndigheten i samarbete med Socialstyrelsen en ny skrift med lärande exempel från regionernas arbete med att göra barnhälsovården mer tillgänglig för små barn och deras föräldrar....

Lokalt påverkansarbete i Kronoberg

Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning | 30 March, 2022
Smålandsposten 2022-03-22: Aktiv lokalförening Logopederna Maja Jägervall, Eva-Lotta Eklund och Catarina Ragnar som samtliga är engagerade i Logopedförbundets lokalförening i Kronoberg medverkade nyligen i ett reportage i Smålandsposten. - Samhället behöver...

Bättre stöd till personer med funktionsnedsättningar

Övrigt | 29 March, 2022
Riksdagen, 2022-03-17: Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som handlar om bättre stöd till personer med funktionsnedsättningar. Det anser riksdagen som riktade tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen....

Bättre bedömning/behandling av språkstörning vid flerspråkighet

Det internationella projektet Multimind - The Multilingual Mind har nyligen lanserat en rapport kring hur bedömning och behandling av flerspråkiga barn med DLD/språkstörning och/eller läs- och skrivsvårigheter kan förbättras. Några...
1 2 3 4 5 48