Eran är över – Ulrika Guldstrand avgår nu som ordförande för Slof

Logopedi och ungdomsbrottslingar?

Kompetensutveckling, Logopedi | 17 May, 2021
Ungdomsbrottslingar är en marginaliserad och sårbar grupp med förhöjd risk för utvecklingsrelaterad språkstörning (DLD). Tidigare preliminära resultat har visat att logopedbehandling kan vara gynnsamt för målgruppen men kunskapen om effektiviteten...

Hetaste forskningsfrågorna om postcovid

Logopedi | 14 May, 2021
Dagens Medicin 2021-05-10; SBU 2021-05-10: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) släpper en tio-i-topp-lista över de mest angelägna forskningsfrågorna när det gäller långvariga symptom efter covid-19-sjukdom. Patienter, vårdpersonal...

Biofeedback vid dysfagi hos patienter med Parkinsons sjukdom

Logopedi | 12 May, 2021
Nyligen publicerades en forskningsöversikt avseende biofeedback i behandling av dysfagi vid Parkinsons sjukdom i tidskriften Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. Bakom studien står Irene Battel med kollegor. Översikten omfattade...

God och nära vård för barn och unga

Övrigt | 5 May, 2021
Regeringen 2021-05-04: Den 4 maj tog socialminister Lena Hallengren emot ett delbetänkande från utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Nu går delbetänkandet ut på remiss....

Stamningsbehandling: systematisk forskningsöversikt

Kompetensutveckling, Logopedi | 2 May, 2021
Nyligen publicerades en översikt med sammanställning och utvärdering av stamningsinterventioner för barn och ungdomar i den vetenskapliga tidskriften Journal of Fluency Disorders. Bakom forskningsöversikten står Amanda Brignell med kollegor. Översikt...

Fler logopeder behövs i Örnsköldsvik

Logopedi, Opinionsbildning | 2 May, 2021
Allehanda.se 2021-04-26: För någon vecka sedan publicerades en insändare undertecknad av logopederna vid logopedmottagningen i Örnsköldsvik. Västernorrland har betydligt färre logopeder än riksgenomsnittet och logopederna finns huvudsakligen i regionens sjukhusvård....

Språkutveckling i förskoletamburen

Kompetensutveckling | 22 April, 2021
Forskning.se 2021-03-02: En enkel idé som en boklåda i tamburen på förskolan kan bidra till barns språkutveckling visar en studie från Göteborgs universitet. Ann Nordberg, universitetslektor vid institutionen för pedagogik...

Behov av nationell styrning kring hjälpmedel

Övrigt | 21 April, 2021
Habilitering & Hälsa, Region Stockholm, april 2021 Hjälpmedelsriksdagen Den 13 april lanserades den första Hjälpmedelsriksdagen, ett nationellt möte för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning. I samband med detta...

Specialistlogoped som brinner för munhälsa

Logopedi | 19 April, 2021
Dagens Medicin, 2021-04-16 Isadora Telford är specialistlogoped på hjärnskaderehabiliteringen, Danderyds sjukhus och initiativtagare till ett förbättringsprojekt kring munhälsa. – Jag brinner verkligen för bättre munhälsa. En mun som inte tas...

Hur upplevs föräldrautbildningar?

Kompetensutveckling, Logopedi | 12 April, 2021
I somras publicerades en kvalitativ studie av Penny Levickis med kollegor, som undersökte föräldrars förväntningar och erfarenhet av att delta i utbildningar som syftar till att stärka föräldra-barninteraktion. I studien,...

Språkstörning i lokalpress

Logopedi | 9 April, 2021
Bohusläningen 2021-04-03: Sofia Strömbergsson, logoped och forskare vid Karolinska institutet, intervjuades i tidningen Bohusläningen med fokus på språkstörning och ett nytt forskningsprojekt om vilka barn som får tillgång till språkförskola...

Konferens: Selektiv mutism – ett helhetsperspektiv

Kompetensutveckling, Logopedi | 7 April, 2021
Selektiv mutism drabbar 1 av 100 barn och kan beskrivas som en oförmåga att tala i vissa situationer trots att man vill och trots att man kan tala obehindrat i...

Förlorade år – ny rapport från Autism- och Aspergerförbundet

Övrigt | 31 March, 2021
Autism- och Aspergerförbundet, 22 mars: Den 22 mars lanserades Autism- och Aspergerförbundets rapport Förlorade år - rapport från byråkratins väntrum, där man granskat villkoren för ungdomar och unga vuxna med...

Tillgång och efterfrågan på logopeder

Fackligt, Logopedi | 28 March, 2021
Socialstyrelsen februari 2021: I det nationella planeringsstödet sammanfattas tillgång och efterfrågan på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Logopeder ökar i förhållande till befolkningen men sorgligt nog toppar vi sjukskrivningsligan. Logopeder ökar...

Hedersomnämnande årets Brobyggare

Logopedi | 25 March, 2021
Dagens Medicin 16 mars: Årets brobyggare i hälso- och sjukvården är ett pris som  uppmärksammar och belöna insatser som främjar samverkan mellan såväl olika yrkesgrupper som huvudmän och understryker vikten...

Utblick: debatt om den norska logopedutbildningen

Dagens Medisin 2021-03-05, Norsk logopedlag, Afasiförbundet i Norge: Den norska logopedutbildningen problematiseras i ett debattinlägg i den norska versionen av Dagens Medicin. Bakgrund I december 2020 kom ett förslag om...

Region Kronoberg backar när det gäller behandling vid språkstörning

Logopedi, Opinionsbildning | 22 March, 2021
SVT 18 mars: I Region Kronoberg har man avslutat vården av barn med språkstörning i samband med skolstart från logopedmottagningens sida, men nu kan en förändring vara på gång. Birgitta...

Lokal opinionsbildning: fler logopeder behövs i kommunerna!

Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning | 22 March, 2021
Logopedförbundet Gävleborg debatterade lokalt i samband med europeiska logopedidagen härförleden. Med en insändare publicerad i Hela Hälsingland och i Gefle Dagblad skriver man bland annat: "Frågan är alltså inte om...

Skolbarn med språkstörning får inte rätt stöd

Logopedi | 16 March, 2021
UPPDATERAT! Sveriges Television, 2021-03-16, 2021-04-06: SVT Nyheter uppmärksammar logopeder - eller snarare bristen på logopeder - i skolan. En kartläggning bland landets kommuner visar att en stor andel saknar logoped....

Avhandling om AKK vid Rett syndrom

Kompetensutveckling, Logopedi | 12 March, 2021
Tidningen Logopeden nr 1 2021: I slutet av förra året disputerade Helena Wandin vid Uppsala universitet och hennes studier visar att AKK-insatser till vuxna personer med Rett syndrom ger resultat. Ingen...
1 2 3 40