Samlade insatser för små barn med NPF i Värmland

Nordiska afasidagen 10 oktober: logopeder behövs i primärvården!

Logopedi, Opinionsbildning | 10 October, 2022
Temat för Afasidagen 2022 är ökad tillgång till kommunikativ rehabilitering inom primärvården.  Företrädare för Logopedförbundet centralt, Logopedförbundets lokalföreningar, Afasiförbundet och lokala afasiföreningar opinionsbildar för förbättrad kommunikativ rehabilitering och för fler logopeder...

Nya specialister i logopedi

Kompetensutveckling, Logopedi | 5 October, 2022
Logopeden nr 3 2022  I och med vårens specialistansökningsomgång kan vi välkomna fyra nya specialister inom huvudområdena sväljning och språk. Per Martell är nybliven specialist inom huvudområdet sväljning. (Foto: privat)...

Har logopeder en roll att spela inom rättsväsendet?

Kompetensutveckling, Logopedi | 29 September, 2022
Tidningen Logopeden nr 3 2022 Social kommunikationsförmåga Att personer som sitter fängslade kan ha många sårbarhetsfaktorer i sin bakgrund är något som har uppmärksammats både i forskning och media. Under...

Ordföranden har ordet

Blogg, Fackligt | 26 September, 2022
Tidningen Logopeden nr 3 2022 Hösten är här med sin höga, friska luft och färgsprakande lövskogar, och arbetet i Logopedförbundet är i full gång. Tiden går fort och det är...

Region Skåne bryter mot Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke

Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning | 19 September, 2022
Sydsvenska Dagbladet 2022-09-17: Företrädare för Logopedförbundet, Afasiförbundet, Afasiföreningen Skåne samt neurologoped Fanny Silwerbrand pålyser bristerna i omhändertagandet av personer med afasi efter stroke. I Region Skåne får endast 45 %...

Valet 2022: Politikerutfrågning hos Läkarförbundet

Fackligt, Opinionsbildning | 6 September, 2022
För att sätta fokus på viktiga frågor inom vården anordnade Läkarförbundet i slutet av augusti en politikerutfrågning där de sjukvårdspolitiska talespersonerna från samtliga partier med undantag för Sverigedemokraterna hade tackat...

Nya lösningar behövs för kortade vårdköer

Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning | 6 September, 2022
Dagens Medicin 2022-09-05: Även om vården behöver mer resurser, så räcker det inte med bara ”mer av samma.” Det skriver företrädare för sex vårdyrkesförbund, däribland Logopedförbundet. (Bild: Dagens Medicin) Företrädare...

Upp till två års väntetid i Region Jönköping

Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning | 4 September, 2022
Jönköpingsposten 2022-09-04: Brist på logopeder gör att barn riskerar att såväl misslyckas i skolan som att hamna i utanförskap och drabbas av psykisk ohälsa. Skolbarn hamnar mellan stolarna Det menar...

Artikelserie om stamning

Kompetensutveckling, Logopedi | 4 September, 2022
Svenska Dagbladet 2022-09-01; 2022-09-02; 2022-09-03 I SvD:s artikelserie Leva med stamning får vi bland annat möta 11-åriga Asal, som beskriver hur det är att stamma. Hon berättar också att hennes...

Logopeder behövs inom kommunal äldreomsorg!

Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning | 18 August, 2022
Västerbottenskuriren 2022-08-18: Sväljningssvårigheter hos äldre uppmärksammas i allt större utsträckning men tyvärr är både intresset och kunskapen mycket ojämn och begränsad inom kommunal vård och omsorg. Det skriver Logopedförbundet Västerbotten...

Politiskt förslag om språkbedömning saknar vetenskapligt stöd

Opinionsbildning | 18 August, 2022
DN 2022-08-18; logopeden.se 2022-08-18: Forskare från flera olika fält menar att Liberalernas förslag om språktest av tvååringar och obligatorisk förskola visar på okunskap om barns språkutveckling. Liberalerna hänvisar till att...

Debatt: Ge rätt stöd till personer med språkstörning

Logopedi, Opinionsbildning | 10 August, 2022
Altinget 2022-08-10: Insatserna för personer med språkstörning/DLD har stora brister i likvärdighet i landets regioner. Väntetiden för utredning av misstänkt språkstörning/DLD varierar kraftigt över landet. Nu måste Socialstyrelsen ta fram nationella riktlinjer....

Logopedförbundet på Almedalsveckan

Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström och vice ordförande Kajsa Söderhielm deltog på årets Almedalsvecka. Kerstin Wiström och Kajsa Söderhielm deltog i Almedalsveckan för Logopedförbundets räkning. Mötesplats och omvärldsbevakning Det var många...

Juli: forskning om läpp-, käk- och gomspalt

Kompetensutveckling, Logopedi | 22 July, 2022
Förra året kom en artikel där Mia Stiernman med kollegor, däribland Kristina Klintö, undersökte hur personer med läppspalt och/eller gomspalt upplevde sin hörsel, sitt utseende och sitt tal. CHASQ Som...

Anställ logopeder i elevhälsan!

Logopedi, Opinionsbildning | 16 July, 2022
Sveriges Radio P4 Gävleborg 2022-07-14: Kristin Rabenius, logoped på Gävle sjukhus har skickat in ett medborgarförslag till Gävle kommun. Hon anser nämligen att kommunen borde anställa skollogopeder i elevhälsan. –På...

Nytt clinical forum från ASHA: Innovations in Treatments for Children With Speech Sound Disorders

Kompetensutveckling, Logopedi | 9 July, 2022
Om Caroline Bowen, a.k.a. speechwoman rekommenderar läsning på ASHA och dessutom verkar vara alldeles till sig i trasorna, då vet man (om man jobbar med talstörningar hos barn) att det...

Juli månad: fokus på LKG

Kompetensutveckling, Logopedi | 5 July, 2022
Juli månad är utsedd till Cleft and Craniofacial Awareness and Prevention Month och vi hänger på med ett inlägg som tipsar om mer information och resurser kring läpp-, käk- och...

Tidningen Logopeden nr 2 tillgänglig digitalt

Nu finns årets andra nummer av Logopedförbundets tidning Logopeden tillgängligt digitalt. Läs bland annat om intensiv afasibehandling på rehabkliniken, Danderyds sjukhus, nya doktorsavhandlingar och digitala utvecklingssprång i Region Halland. https://issuu.com/logopeden/docs/logopeden_nr_2_2022_issuu

Team för barn med komplexa behov

Logopedi | 27 June, 2022
Dagens Medicin 2022-06-23: Familjecentralen Vilgot i Ludvika har startat ett barnhälsoteam i syfte att tidigt upptäcka barn i åldrarna 2 till 5 år med komplexa behov. Pilotprojekt permanentades och har...

Rösttrötthetsindex (RTI) på svenska

Kompetensutveckling, Logopedi | 17 June, 2022
I årets första nummer av tidningen Logopeden publicerades en vetenskaplig artikel om bedömningsinstrumentet Rösttrötthetsindex. Författarna har översatt Vocal Fatigue Instrument till svenska enligt konstens alla regler och de har dessutom...
1 2 3 4 48