Rätten att kommunicera

Nya internationella riktlinjer

Tidningen Logopeden nr 2 2021: Logopediska riktlinjer för dystrofia myotonica typ 1 och kliniska riktlinjer för ögonstyrning för personer med cerebral pares finns nu tillgängliga. Dystrofia myotonica typ 1 Nya...

Föräldraperspektiv på tidiga insatser

Kompetensutveckling, Logopedi | 2 June, 2021
Vi har tidigare skrivit om Anna Fäldts doktorsavhandling om tidiga insatser. En av delstudierna är en kvalitativ undersökning av föräldrarnas upplevelse av att delta i interventionen KOMiTID, som ingår i...

Dysfagiutbildning på SÄBO

Kompetensutveckling, Logopedi | 1 June, 2021
Tidningen Logopeden nr 2 2021: I det senaste numret av tidningen Logopeden publicerar vi en vetenskaplig artikel av Aia Altayyar, som har undersökt effekten av en webbutbildning om sväljsvårigheter/dysfagi för...

Färsk forskningsöversikt om språkförståelse i skolåldern

Kompetensutveckling, Logopedi | 28 May, 2021
Sirpa Tarvainen, som förra året publicerade en forskningsöversikt om intervention vid nedsatt språkförståelse till barn i åldrarna 1-8 år följer nu upp den förra studien med att undersöka insatser till...

Neurorapporten 2021

Logopedi, Opinionsbildning | 28 May, 2021
Neuro.se, maj 2021 Nu är Neurorapporten 2021 här! Rapporten bygger på tusentals enkätsvar från Neuros medlemmar om deras erfarenheter och behov av neurologisk rehabilitering och om förutsättningarna för funktionsuppehållande träning....

ESLA: europeiskt logopedsamarbete

Fackligt, Internationellt, Logopedi | 28 May, 2021
Logopeden nr 2 2021: Den europeiska samarbetsorganisationen för logopedförbund nylanserades i samband med årets europeiska logopedidag den 6 mars. Organisationen tidigare känd under namnet CPLOL går numera under namnet ESLA – European Speech and Language Therapy Association....

Svensk studie om berättande vid ADHD

Kompetensutveckling, Logopedi | 25 May, 2021
Förra året publicerades en artikel om effekter av bildstöd vid återberättande hos ungdomar med ADHD. Bakom studien står Anna Bergman, logoped, och Anna Eva Hallin, logoped och forskare, känd för...

Besparingar oroar afasiförening

Logopedi, Opinionsbildning | 24 May, 2021
Allehanda.se 2021-05-22: Örnsköldsviks Afasiförening skriver en insändare med anledning av besparingar inom Örnsköldsviks sjukhus när det gäller strokepatienter. Man skriver bland annat: "Behovet av att snabbt identifiera om en patient...

Fysisk guidning vid ätsvårigheter

Kompetensutveckling, Logopedi | 20 May, 2021
I höstas kom en systematisk översiktsartikel av Rubio, McMahon och Volkert. Författarna har gått igenom tidigare studier vad gäller användning av fysisk prompting för att guida barn med ätsvårigheter att...

Ät- och sväljsvårigheter under och efter covid-19

Logopedi | 19 May, 2021
Svenska Logopedförbundet 2021-05-07: Sväljsvårigheter under och efter covid-19 är vanligare än man kan tro - speciellt hos äldre. Nu finns en ny broschyr riktad till personal inom äldrevården, fri att...

Logopedi och ungdomsbrottslingar?

Kompetensutveckling, Logopedi | 17 May, 2021
Ungdomsbrottslingar är en marginaliserad och sårbar grupp med förhöjd risk för utvecklingsrelaterad språkstörning (DLD). Tidigare preliminära resultat har visat att logopedbehandling kan vara gynnsamt för målgruppen men kunskapen om effektiviteten...

Hetaste forskningsfrågorna om postcovid

Logopedi | 14 May, 2021
Dagens Medicin 2021-05-10; SBU 2021-05-10: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) släpper en tio-i-topp-lista över de mest angelägna forskningsfrågorna när det gäller långvariga symptom efter covid-19-sjukdom. Patienter, vårdpersonal...

Biofeedback vid dysfagi hos patienter med Parkinsons sjukdom

Logopedi | 12 May, 2021
Nyligen publicerades en forskningsöversikt avseende biofeedback i behandling av dysfagi vid Parkinsons sjukdom i tidskriften Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. Bakom studien står Irene Battel med kollegor. Översikten omfattade...

God och nära vård för barn och unga

Övrigt | 5 May, 2021
Regeringen 2021-05-04: Den 4 maj tog socialminister Lena Hallengren emot ett delbetänkande från utredningen En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Nu går delbetänkandet ut på remiss....

Stamningsbehandling: systematisk forskningsöversikt

Kompetensutveckling, Logopedi | 2 May, 2021
Nyligen publicerades en översikt med sammanställning och utvärdering av stamningsinterventioner för barn och ungdomar i den vetenskapliga tidskriften Journal of Fluency Disorders. Bakom forskningsöversikten står Amanda Brignell med kollegor. Översikt...

Fler logopeder behövs i Örnsköldsvik

Logopedi, Opinionsbildning | 2 May, 2021
Allehanda.se 2021-04-26: För någon vecka sedan publicerades en insändare undertecknad av logopederna vid logopedmottagningen i Örnsköldsvik. Västernorrland har betydligt färre logopeder än riksgenomsnittet och logopederna finns huvudsakligen i regionens sjukhusvård....

Språkutveckling i förskoletamburen

Kompetensutveckling | 22 April, 2021
Forskning.se 2021-03-02: En enkel idé som en boklåda i tamburen på förskolan kan bidra till barns språkutveckling visar en studie från Göteborgs universitet. Ann Nordberg, universitetslektor vid institutionen för pedagogik...

Behov av nationell styrning kring hjälpmedel

Övrigt | 21 April, 2021
Habilitering & Hälsa, Region Stockholm, april 2021 Hjälpmedelsriksdagen Den 13 april lanserades den första Hjälpmedelsriksdagen, ett nationellt möte för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning. I samband med detta...

Specialistlogoped som brinner för munhälsa

Logopedi | 19 April, 2021
Dagens Medicin, 2021-04-16 Isadora Telford är specialistlogoped på hjärnskaderehabiliteringen, Danderyds sjukhus och initiativtagare till ett förbättringsprojekt kring munhälsa. – Jag brinner verkligen för bättre munhälsa. En mun som inte tas...

Hur upplevs föräldrautbildningar?

Kompetensutveckling, Logopedi | 12 April, 2021
I somras publicerades en kvalitativ studie av Penny Levickis med kollegor, som undersökte föräldrars förväntningar och erfarenhet av att delta i utbildningar som syftar till att stärka föräldra-barninteraktion. I studien,...
1 2 3 4 5 42