Brist på logopeder i Finland

Poddtips om stamning!

Logopedi | 15 August, 2021
I podden Läs för mig, producerad av på Stadsbiblioteket i Halmstad, kunde man nyligen höra artonårige Anton Stålnacke tala öppet och klokt om hur det är att leva med stamning...

Bidra till ökad kunskap om flerspråkiga barn och språkstörning!

Delta i en internationell enkät om diagnostik av flerspråkiga barn med misstänkt DLD! Multilingual and Multicultural Affairs Committee (MMAC) är en del av International Association of Communication Sciences and Disorders (IALP). Nu har MMAC har publicerat...

Språkanalys kan predicera Alzheimers

Kompetensutveckling | 11 August, 2021
I höstas publicerades en artikel som visar att man genom automatiserade analyser av språklig förmåga kan förutsäga vilka som kommer att drabbas av Alzheimers sjukdom. Automatiserade metoder Elif Eyigoz med...

Funktionell kommunikation och afasi

Kompetensutveckling, Logopedi | 4 August, 2021
För ett år sedan publicerades en studie som undersöker vad funktionell kommunikation vid afasi egentligen är. Några övergripande slutsatser är att flera mått behövs för att beskriva en patients funktionella...

Läs tidningen Logopeden digitalt!

Nu finns tidningen Logopeden tillgänglig i digitalt format för dig som inte är prenumerant. Läs bland annat om ny checklista för röstergonomi, att jobba med språkutveckling med hjälp av djur...

Bättre tolkning vid logopedbesök

Logopedi, Opinionsbildning | 29 June, 2021
Logopeden.se 2021-06-29: Den 19 maj 2021 publicerades en debattartikel i Dagens Medicin för att beskriva problemen inom tolkbranschen. Många logopeder har också vittnat om hur svårt det är att få...

Logopeden tipsar: poddar!

Visserligen anser Logopedens redaktörer att majoriteten av kompetenshöjande insatser för logopeder ska ske inom ramen för betald arbetstid. Men det kan ju finnas kompetensutveckling av lite lättare slag. I Stockholm...

Digitalt nyhetsblad från Stamningsförbundet

Kompetensutveckling, Logopedi | 23 June, 2021
Sedan ett par år tillbaka ger Stamningsförbundet ut sin tidning digitalt i form av ett matigt nyhetsbrev. Nyhetsbladet finns att läsa via stamningsförbundets hemsida och man kan även prenumerera, helt...

Vilja välja vård och omsorg

Övrigt | 23 June, 2021
Regeringskansliet 2021-06-16: I november 2019 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare som ska fungera som nationell samordnare för att stödja kommunerna i att skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning...

Långvarig effekt av tidiga insatser

Kompetensutveckling | 23 June, 2021
För ungefär en månad sedan rapporterade bland annat Sveriges Radio om en nyligen publicerad studie som visade att barn som fått extra språk- och lekstimulans hade mer utveckling i hjärnområden...

Standard för patientdelaktighet

Övrigt | 22 June, 2021
Göteborgs universitet 2020-10-12: Sedan i höstas finns en EU-standard för minimikrav för patientdelaktighet i personcentrerad vård framtagen av Svenska institutet för standarder (SiS) på initiativ av Centrum för personcentrerad vård...

I skuggan av covid-19

Övrigt | 20 June, 2021
Vård- och omsorgsanalys, 2021-05-19: Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys presenterade för en tid sedan rapporten I skuggan av covid-19: Förändringar i befolkningens vårdkonsumtion till följd av pandemin under 2020. Man...

Ny forskning om föräldrar till barn med NPF och skolgång

Kompetensutveckling | 20 June, 2021
I början av juni försvarade Emma Laurin sin avhandling i utbildningssociologi: Barn med diagnoser: mödrars och skolors strategier i Stockholm. Hur används diagnoser? Bakgrunden till Laurins studie är att antalet...

Läs- och skrivförmåga hos 12-åringar med autismspektrumtillstånd

Kompetensutveckling, Logopedi | 18 June, 2021
Tidigare i våras publicerades en artikel där svenska forskare visade att språkförmåga i förskoleåldern predicerar läs- och skrivförmåga hos 12-åringar med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Hur hänger språk, kognition, läsning...

Logopedförbundets lokalföreningar

Fackligt, Opinionsbildning | 16 June, 2021
Svenska Logopedförbundet 2021-06-16: Svenska Logopedförbundet har ett växande antal lokalföreningar som verkar på regional nivå i fackliga frågor och för att opinionsbilda i frågor som rör logopeder och logopeders målgrupper....

Svensk studie om logopeders kännedom om Best Practice vid afasi

Kompetensutveckling | 11 June, 2021
I slutet av förra året skrev vi om en magisteruppsats från Umeå universitet där Klara Persson och Rut Bråndal undersökte 109 svenska neurologopeders kännedom och tillämpning av de kliniska rekommendationerna Best...

Rädda språkförskolorna

Altinget.se 2021-06-08: Svenska Logopedförbundet, forskare och intresseorganisationer uppmanar till omtag vad gäller språkförskolor. Idag finns det 34 språkförskolor på 26 orter i Sverige men flera kommuner har beslutat att dra...

Språkförskola i Stockholm hotas av indragna resurser

Logopedi | 7 June, 2021
Sveriges Radio P4 Stockholm; Sveriges Television; logopeden.se: Eskil är fem år och går på Vårängens språkförskola i Huddinge söder om Stockholm. Förskolan drivs som ett samarbete mellan en förskolekoncern och...

Tips vid flerspråkighet

Internationellt, Övrigt | 7 June, 2021
PEaCH - Preserving and promoting Europe’s cultural and linguistic heritage through empowerment of bilingual children and families - är ett EU-projekt som syftar till att stötta vårdnadshavare och lärare när...

Standard för kommunikationshjälpmedel

Fackligt, Logopedi | 4 June, 2021
Tidningen Logopeden nr 2 2021: Svenska institutet för standarder (SiS) har sedan i höstas en ny arbetsgrupp för att ta fram en standard för dynamiska kommunikationshjälpmedel. Arbetet beräknas pågå under ett...
1 2 3 4 42