Nytt logopedforum

TEMA: Lön

Fackligt | 24 November, 2021
Tidningen Logopeden nr 4 har temat lön. Vi frågade ett gäng logopeder: Har du någon gång ångrat ditt val av yrke på grund av lönen?  Lina Öinert, logoped, Göteborgs stad: Lina Öinert menar...

Tungbandet genom tiderna

Kompetensutveckling, Logopedi | 23 November, 2021
Logopeden 4 2021: Specialistlogoped Miriam Hartstein har varit involverad i en tvärprofessionell sakkunniggrupp vars arbete bland annat resulterat i riktlinjer för bedömning, behandling och uppföljning av kort tungband hos barn...

Svenska logopeder och SSD

Kompetensutveckling, Logopedi | 22 November, 2021
Tidigare i höstas publicerades en artikel om svenska logopeders syn på speech sound disorders (SSD), ett paraplybegrepp för uttalssvårigheter som vi i dagsläget inte har någon etablerad svensk term för....

Föräldrars engagemang i logopedbehandling

Kompetensutveckling, Logopedi | 19 November, 2021
Logopeden.se 2021-11-19: Den här gången har jag dykt på en artikel som publicerades förra året sedan men som hade en så pass intressant infallsvinkel att den är värd lite uppmärksamhet...

Bokrecension: Att finna sin röst

Kompetensutveckling, Logopedi | 18 November, 2021
Tidningen Logopeden/logopeden.se 2021-11-18 Yvonne Ohlsson (2021). Att finna sin röst: en bok om stamning. Egen utgivning I förordet till boken Att finna sin röst skriver författaren Yvonne Ohlsson att den...

Bokrecension: Om dyslexi

Kompetensutveckling, Logopedi | 10 November, 2021
Tidningen Logopeden/logopeden.se, 2021-11-10 Tove Ekelund (2021) Om dyslexi. Studentlitteratur Författaren är både logoped, lärare och specialpedagog och beskriver själv boken som den resurs hon själv saknat. Ekelund inleder bokens första...

Examensarbete om skollogopedi

Kompetensutveckling, Logopedi | 3 November, 2021
I våras kom ett högintressant examensarbete i logopedi, författat av Emma Fredriksson och Ebba Järnvall, Linköpings universitet. Fredriksson och Järnvall (2021) ville undersöka hur förutsättningarna ser ut för logopeders arbete...

Logopeden nr 3 2021 tillgänglig digitalt!

https://issuu.com/logopeden/docs/logopeden_nr_3_2021_issuu

Långa köer till logoped

Logopedi | 26 October, 2021
Sveriges Radio, oktober 2021: Sveriges Radio P4 rapporterar om långa väntetider till logoped. I Örebro kan man få vänta upp till två år för att få en dyslexiutredning. Logoped Elin...

Milstolpar i språkutvecklingen

Kompetensutveckling, Logopedi | 25 October, 2021
I fjol publicerades en artikel om forskningsbaserade, tydliga och distinkta milstolpar i språkutvecklingen för barn i förskoleåldern. Hållpunkter från 1 till 6 års ålder Men har vi inte redan kännedom...

Logopedmottagning årets hälsofrämjande arbetsplats

Fackligt, Logopedi | 25 October, 2021
Region Västmanland oktober 2021: Logopedmottagningen i Västerås prisas som årets hälsofrämjande arbetsplats i Region Västmanland. I motiveringen står det bland annat att arbetsplatsen har återkommande goda resultat på medarbetarundersökningen och...

Samband mellan språk och exekutiva funktioner

Kompetensutveckling | 12 October, 2021
Antalet disputerade logopeder ökar stadigt och det verkar också bli allt vanligare att logopeder disputerar i andra ämnen än just logopedi. En av dem är Signe Tonér som lade fram...

B12 verkar inte ha effekt på röstförmågan

Kompetensutveckling | 12 October, 2021
Har B12-injektioner någon mätbar effekt på rösten hos professionella sångare? Det undersökte Hagit Shoffel-Havakuk med kollegor i en randomiserad kontrollerad studie som publicerades tidigare i år. B12 eller placebo En...

Mötet: logoped Kristin Andræ-Kerro

Logopedi | 11 October, 2021
Tidningen Logopeden nr 3 2021: Kristin Andræ-Kerro är logoped på Kom-X i Gävle, en regionövergripande verksamhet med uppdrag att erbjuda personer med olika funktionsnedsättningar stöd och hjälpmedel som underlättar kommunikation och datoranvändning.  Omväxlande arbetsuppgifter  –När chansen dök...

Umeå kommun utreder behov av dysfagikompetensutveckling

Logopedi, Opinionsbildning | 10 October, 2021
Logopeden.se september 2021; Umeå kommun november 2020; Västerbottens Folkblad september 2021; Västerbottenskuriren september 2021: Behov av kompetensutveckling i äldreomsorg Kommunfullmäktige i Umeå har nyligen beslutat att utreda behovet av kompetensutveckling...

Fokus på språkstörning/DLD

Logopedi, Opinionsbildning | 7 October, 2021
Utvecklingsrelaterad språkstörning/DLD (developmental language disorder) är betydligt vanligare än exempelvis autismspektrumtillstånd men fortfarande betydligt mindre känt bland allmänheten. För att råda bot på detta arrangeras sedan några år DLD Awareness...

TAKK på bred front i Kristinehamn

Övrigt | 6 October, 2021
SVT Nyheter Värmland september 2021: SVT rapporterar att Kristinehamn satsar på att utbilda all förskolepersonal i TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). Stor satsning på ökad språkförståelse i Kristinehamn...

Kanelbullar – omöjligt för vissa

Kompetensutveckling, Logopedi | 4 October, 2021
4 oktober förknippas med kaneldoftande bakverk men för de ungefär 6 % av den vuxna befolkningen som har sväljsvårigheter/dysfagi är det inte säkert att en fikastund är en positiv upplevelse....

Svenska Logopedförbundets synpunkter på betänkandet om en god och nära vård för barn och unga

Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning | 3 October, 2021
Svenska Logopedförbundet 2021-10-01: Den 1 oktober besvarade Svenska Logopedförbundet remissen avseende betänkandet Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34), en del i...

Logopedförbundets synpunkter på remiss om god och nära vård – psykisk hälsa

Fackligt, Logopedi | 3 October, 2021
Svenska Logopedförbundet 2021-09-30: Svenska Logopedförbundet följer noga utvecklingen vad gäller den omfattande utredningen och omdaningen av svensk hälso- och sjukvård inom ramen för God och nära vård. I slutet av...
1 2 3 43