Att utveckla kliniska riktlinjer

Datum: 14 August, 2016
Kompetensutveckling, Logopedi
Evidensbaserade, nationella kliniska riktlinjer är viktigt för att garantera bästa möjliga logopediska omhändertagande i hela landet. Slof har tagit fram en handbok kring riktlinjearbete som kan användas både nationellt och lokalt. Läs mer om hur Svenska Logopedförbundet stöttar pågående riktlinjearbete och läs gärna vår länksamling till befintliga nationella och internationella riktlinjer! Svenska logopediska riktlinjer finns för insatser vid stamning och arbete pågår med att ta fram riktlinjer för språkstörning, afasi samt läs- och skrivsvårigheter. 
DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.