Artikel: Young offenders’ perspectives on their literacy and communication skills

Datum: 22 February, 2016
Kompetensutveckling, Logopedi

Ett växande forsknings- och arbetsområde inom logopedi är språk- och kommunikationssvårigheter hos ungdomar som har begått brott.  RCSLT har en temaflik på sin hemsida som beskriver att 60 % av young offenders i Storbritannien beräknas ha någon kommunikativ funktionsnedsättning. Logopedisk behandling kan minska risken för att återfalla i brott.

Tidsskriften International Journal of Language & Communication publicerade följande artikel i höstas:

Young offenders’ perspectives on their literacy and communication skills av Thomas Hopkins, Judy Clegg och Joy Stackhouse

Man vet redan att unga brottslingar presterar lågt på standardiserade språktester. Artikelförfattarna ville ta reda på mer om ungdomarnas egen syn på läs- och skrivkunnighet och kommunikativa förmåga och utförde semistrukturerade intervjuer och fokusgrupper med 31 unga brottslingar. Författarna menar att resultaten talar för att språklig träning och stöd behövs, både för ungdomarna och för den personal som arbetar med dem.

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
Läsförståelsen är central i vårt samhälle – Logopedforum
6 år sedan
[…] har tidigare skrivit om att unga kriminella med språksvårigheter är ett växande intresseområde för logopedisk forskning och […]
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.