Artikel om screening av flerspråkiga förskolebarn

Datum: 28 March, 2017
Kompetensutveckling, Logopedi

Journal of Speech, Language, and Hearing Research mars 2017: 

Emmanuel Peng Kiat Pua, Mary Lay Choo Lee och Susan J. Rickard Low har undersökt hur väl förskolepedagogers skattningar av tvåspråkiga barns språkförmåga respektive föräldrars skattning av barnets modersmål överensstämde med testresultat avseende impressivt och expressivt ordförråd på barnets båda språk. Pedagogers skattningar visade validitet för samtliga grupper som deltog i studien medan föräldraskattningen inte visade någon signifikanta korrelation med testad ordförståelse. Författarna drar slutsatsen att lärarskattningar kan vara en viktig del i screening för att hitta flerspråkiga barn med språkliga svårigheter. 

 

 

 

 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.