Arkiv

Språkstörning uppmärksammas i media

Logopedi | 25 June, 2015
Skolvärlden: – Den undantagsregel som finns i kunskapskraven för de här barnen måste diskuteras, säger Annelie Norell, Specialpedagogiska skolmyndigheten.  Enligt Annelie Norell är de språkliga förmågorna en stor del av...

Debattinlägg om arbetssituationen inom logopedin på Sus

Fackligt, Logopedi | 24 June, 2015
Logoped Lotta Browall har skrivit ett debattinlägg om hur hon upplever arbetssituationen inom logopedin på Sus. Hon skriver bl.a. "Mitt motto har alltid varit att ha patienten i centrum, men inom Sus...

Hårt tryck på logopeder i Sörmland

Logopedi | 18 June, 2015
Cheflogoped Magnus Marklund Intervju med Svenska Logopedförbundets ordförande Ulrika Guldstrand

Logopedi i P4 Sörmland 18 juni

Fackligt, Logopedi | 17 June, 2015
Svenska Logopedförbundets ordförande Ulrika Guldstrand medverkar i radioinslag om logopedsituationen i Sörmland i Sveiges Radio P4 18 juni kl 6.30/6.40. P4 sänder även ett inslag om språkförskolor. Vi lägger givetvis...

Enkätresultat vårdval Stockholm

Fackligt, Logopedi | 17 June, 2015
För en kort tid sedan sände Slof ut en enkät gällande vårdval logopedi i Stockholm, den är nu avslutad och vi analyserar resultaten. Stort tack till er som har medverkat!...

Nya regler kring högskoleprov och dyslexiutredning

Logopedi | 15 June, 2015
Universitets- och högskolerådet har beslutat om vissa ändringar för provdeltagare med dokumenterad dyslexi. Ändringarna träder i kraft den 31 juli 2015. Provdeltagare som styrker lässvårigheter med intyg från logoped baserat...

Tassels i Sverige

Övrigt | 14 June, 2015
Artikel i GP om utvecklingen av Tassels på svenska:  Britt Nedestam vill introducera ett nytt teckenspråk i Sverige som ska hjälpa personer med flerfunktionsnedsättning.Det taktila teckenspråk som redan finns i Sverige är...

Mer från CPLOL

Fackligt, Logopedi | 10 June, 2015
Den nionde europeiska logopedkongressen ägde rum i början av maj, här kommer en bildkavalkad! Temat för kongressen var "Open the doors to communication". Konsensusdiskussioner kring språkstörning pågår i flera europeiska...

Västerås får statliga medel för elever med språkstörning

Logopedi | 7 June, 2015
Sveriges Radio P4 Västmanland har tidigare rapporterat om Västerås kommuns kartläggning av hur många barn som ha en språkstörning. Nu har Västerås fått statliga medel för att kunna jobba med frågan....

Slof Västerbotten

Fackligt | 22 May, 2015
Ännu en lokalförening har sett dagens ljus! Den här gången är det logopederna i Västerbotten som har bildat lokalförening. Slofs lokalföreningar är sektorövergripande dvs det spelar ingen roll om du...

Konsensuskonferens om språkstörning

Kompetensutveckling, Logopedi | 22 May, 2015
Dagens konsensuskonferens i Lund är just avslutad. En stor eloge till Birgitta Sahlén med flera som anordnade denna givande dag med medverkan av Courtenay Norbury och Susan Ebbels. Givande diskussioner...

Tråkiga nyheter från Uppsala

Logopedi | 15 May, 2015
Sveriges Radio Uppland: Det uppskattade inkaprojektet, där logopeder åker ut till barnen i skolorna och tränar. Det statliga beloppet som är beräknat för ett år är slut till sommaren.  Giggi Thompsson,...
1 45 46 47