Arkiv

Språkförskola startas i Ljungby

Logopedi | 2 September, 2015
Glädjande nyheter från Kronoberg: Ljungby kommun startar språkförskola i samarbete med Region Kronoberg. Länets hittills enda språkförskola finns i Växjö och dit är det långa köer. Detta rapporterar Sveriges Radio P4 Kronoberg. Läs...

ESSENCE-Q

Kompetensutveckling | 1 September, 2015
 ESSENCE-Q är ett frågeformulär avsett för klinisk användning och forskning. Syftet med formuläret är att upptäcka barn som har svårigheter inom ESSENCE-begreppet, bland annat autismspektrumtillstånd, ADHD, DCD, språkstörning och Tourette...

Tips nya Logopedforum!

Övrigt | 31 August, 2015
Tips kring hur du på bästa sätt använder nya Logopedforum!  1. Sök om ämnet redan diskuterats. Kanske hittar du ditt svar, kanske kan du använda en befintlig tråd. 2. Om...

Nytt logopedforum

Fackligt | 18 August, 2015
Hej alla Logopedforummedlemmar! Som ni säkert har märkt har Logopedforum inte fungerat som vi önskar ett tag nu. För att vi ska kunna använda Logopedforum som vi önskar, och få...

Ladda upp med dyspraxiföreläsning!

Kompetensutveckling, Logopedi | 12 August, 2015
Fantastiska Edythe Strand kommer till Göteborg i mars och håller kurs tillsammans med Susanne Rex. Som uppladdning kan man ta del av Edythe Strands föreläsning från Logopedstämman i Linköping 2011!

Rättelse om logopeder i Elevhälsa

Logopedi | 10 August, 2015
I ett tidigare blogginlägg om språkstörning i media smög sig ett fel in, inlägget är nu korrigerat avseende förekomst av logopeder i elevhälsa. SKL:s enkät, som genomfördes under våren 2015, visade att...

Katastrofala väntetider

Logopedi | 9 July, 2015
Just nu väntar runt 200 barn på att få komma till ett första besök på barnlogopedmottagningen på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Enligt personalen på mottagningen har man inte uppfyllt...

Slof i Almedalen

Fackligt, Opinionsbildning | 7 July, 2015
Sedan ett antal år besöker ledamöter ur Svenska Logopedförbundets styrelse Almedalsveckan för att lägga örat mot marken och snappa upp viktiga samhällstendenser som påverkar logopeders arbetsförhållanden och professionella utveckling. Läs...

Slutkonferens om appar för kommunikation

Kompetensutveckling, Logopedi | 25 June, 2015
Dart kommunikations- och resursdatacenter har nyligen lagt upp en mängd filmklipp.  från slutkonferens om appar för kommunikation. Ett exempel kommer här!

Föreläsningar från Kommunikationskarnevalen

Kompetensutveckling | 25 June, 2015
Flera intressanta föreläsningar finns upplagda på anhoriga.se, bl a om flerspråkighet, AKK och pragmatik med Eva-Kristina Salameh bland mycket annat!

Språkstörning uppmärksammas i media

Logopedi | 25 June, 2015
Skolvärlden: – Den undantagsregel som finns i kunskapskraven för de här barnen måste diskuteras, säger Annelie Norell, Specialpedagogiska skolmyndigheten.  Enligt Annelie Norell är de språkliga förmågorna en stor del av...

Debattinlägg om arbetssituationen inom logopedin på Sus

Fackligt, Logopedi | 24 June, 2015
Logoped Lotta Browall har skrivit ett debattinlägg om hur hon upplever arbetssituationen inom logopedin på Sus. Hon skriver bl.a. "Mitt motto har alltid varit att ha patienten i centrum, men inom Sus...

Hårt tryck på logopeder i Sörmland

Logopedi | 18 June, 2015
Cheflogoped Magnus Marklund Intervju med Svenska Logopedförbundets ordförande Ulrika Guldstrand

Logopedi i P4 Sörmland 18 juni

Fackligt, Logopedi | 17 June, 2015
Svenska Logopedförbundets ordförande Ulrika Guldstrand medverkar i radioinslag om logopedsituationen i Sörmland i Sveiges Radio P4 18 juni kl 6.30/6.40. P4 sänder även ett inslag om språkförskolor. Vi lägger givetvis...

Enkätresultat vårdval Stockholm

Fackligt, Logopedi | 17 June, 2015
För en kort tid sedan sände Slof ut en enkät gällande vårdval logopedi i Stockholm, den är nu avslutad och vi analyserar resultaten. Stort tack till er som har medverkat!...

Nya regler kring högskoleprov och dyslexiutredning

Logopedi | 15 June, 2015
Universitets- och högskolerådet har beslutat om vissa ändringar för provdeltagare med dokumenterad dyslexi. Ändringarna träder i kraft den 31 juli 2015. Provdeltagare som styrker lässvårigheter med intyg från logoped baserat...

Tassels i Sverige

Övrigt | 14 June, 2015
Artikel i GP om utvecklingen av Tassels på svenska:  Britt Nedestam vill introducera ett nytt teckenspråk i Sverige som ska hjälpa personer med flerfunktionsnedsättning.Det taktila teckenspråk som redan finns i Sverige är...

Mer från CPLOL

Fackligt, Logopedi | 10 June, 2015
Den nionde europeiska logopedkongressen ägde rum i början av maj, här kommer en bildkavalkad! Temat för kongressen var "Open the doors to communication". Konsensusdiskussioner kring språkstörning pågår i flera europeiska...

Västerås får statliga medel för elever med språkstörning

Logopedi | 7 June, 2015
Sveriges Radio P4 Västmanland har tidigare rapporterat om Västerås kommuns kartläggning av hur många barn som ha en språkstörning. Nu har Västerås fått statliga medel för att kunna jobba med frågan....

Slof Västerbotten

Fackligt | 22 May, 2015
Ännu en lokalförening har sett dagens ljus! Den här gången är det logopederna i Västerbotten som har bildat lokalförening. Slofs lokalföreningar är sektorövergripande dvs det spelar ingen roll om du...
1 41 42 43 44