Arkiv

Färsk svensk artikel om fonologi vid LKG

Kompetensutveckling, Logopedi | 11 December, 2015
Kristina Klintö, Eva-Kristina Salameh och Anette Lohmander har i dagarna publicerat artikeln "Phonology in Swedish-speaking 5-year-olds born with unilateral cleft lip and palate and the relationship with consonant production at...

SPSM:s studiepaket om AKK

Kompetensutveckling | 9 December, 2015
Skolvärlden:  SPSM släpper nu ett webbaserat studiepaket om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Elever med behov av kommunikativt stöd ska kunna delta i undervisning, och därför satsar nu Specialpedagogiska skolmyndigheten...

Engagerade logopedstudenter i SRAT-informationen

Fackligt | 9 December, 2015
Logopedstudenten Malin Påhls, som dessutom är nybliven vice ordförande i Saco Studentråd,  samt logopedstudent och tidigare studentrepresentant i Svenska Logopedförbundets styrelse Kristina Hammar medverkar i senaste numret av SRAT-informationen.

Elever med grav språkstörning i Vallentuna

Logopedi | 8 December, 2015
Tidningen Specialpedagogik publicerar ett reportage om undervisning av elever med språkstörning i Vallentuna. Medverkar gör bland andra logopederna Karin Kahn och Moa Hyltefors Nyström.  Här följer en sammanfattning: Vallen är...

Senaste nytt från utredningen om grav språkstörning i skolan!

Övrigt | 7 December, 2015
Skolorna missar elever med grav språkstörning Regeringens utredare Jan Sydhoff föreslår en ny sorts undervisningsmiljöer samt regionala kunskapscenter. Jan Sydhoff kommer att föreslå ett nytt stöd till eleverna med grav...

Theory of Mind hos barn med språkstörning

Kompetensutveckling | 7 December, 2015
Forskarna Kristine Kahr Nilsson och Kristine Jensen de López har nyligen publicerat en intressant artikel om språkstörning och Theory of Mind. Studien är en metaanalys av 17 studier med totalt 745 barn...

Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet

Kompetensutveckling | 4 December, 2015
Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att ta fram ett vetenskapligt underlag och ett kunskapsstöd för att stödja chefer, verksamhetsansvariga, kvalitetsutvecklare och personal inom LSS-verksamheter, Uppdraget är en del i regeringens...

Bokstart och språkpåsar

Övrigt | 4 December, 2015
Kulturrådet: Region Jämtland Härjedalen och Länsbiblioteket i Västernorrland blir nya piloter i Kulturrådets läsfrämjande satsning Bokstart som vänder sig till små barn och deras föräldrar. I Västernorrland kommer länsbiblioteket att inrikta...

Logopedstudent vice ordförande i Saco Studentråd

Fackligt | 2 December, 2015
Vid Saco Studentråds kongress den 29 november valdes logopedstudenten Malin Påhls till vice ordförande. Läs mer om Malin i SRAT-informationen nr 5/2015 som kommer ut vecka 50.

Färsk doktorsavhandling!

Kompetensutveckling | 30 November, 2015
Logoped och numera medicine doktor Ketty Holmström disputerade nyligen i Lund. Hennes avhandling "Lexikal organisation hos en- och flerspråkiga skolbarn med språkstörning" visar att för flerspråkiga barn med misstänkt språkstörning...

Är stamning mer dolt hos flickor?

Kompetensutveckling, Logopedi | 27 November, 2015
Är det så att flickor hittar strategier som döljer stamningen i högre grad än pojkar? Denna fråga ställer sig logoped Ineke Samson utifrån preliminära iakttagelser  i sitt masterprojekt på Talkliniken,...

Region Örebro län slopar remisskrav

Logopedi | 26 November, 2015
Från 1 januari nästa år kan man som patient söka specialistvård utan remiss, så kallad  egen vårdbegäran. Beslutet innebär att det generella kravet på remiss från primärvårdsnivån nu helt försvinner....

Special Nest – tidningen om neuropsykiatri

Kompetensutveckling | 24 November, 2015
Special Nest beskriver sig som  orädd i sitt förhållande till olika ståndpunkter och åsikter – "vår uppgift är att skildra, inte att ta ställning". Tidningen vänder sig till yrkesverksamma, intresserade, familjer, vuxna,...

Ny medlemsförmån för dig i Slof/SRAT!

Fackligt | 23 November, 2015
SRAT har precis inlett ett samarbete med Danske Bank för att kunna ge dig som medlem flera unika förmåner. Från och med nu har du alltså tillgång till en mängd...

Logopedforum på Facebook

Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning | 9 November, 2015
Vi har lagt upp en Logopedforum-community på Facebook. Tanken är att Facebooksidan ska fungera som ett forum för information och support. Vi kan lägga ut blänkare om eventuella trassligheter, man...

My Journey, My Voice

Logopedi, Opinionsbildning | 6 November, 2015
“Listen most carefully to those whose voices are weakest and find it hardest to speak for themselves” Den brittiska logopedorganisationen RCSLT presenterar utställningen My Journey, My Voice. Utställningen består av...

Forskning om afasi och digitalt medierad kommunikation

Kompetensutveckling | 5 November, 2015
Doktorand Helena Taubner vid högskolan i Halmstad undersöker i sitt pågående avhandlingsprojekt hur personer i yrkesverksam ålder som drabbats av afasi efter stroke konstruerar sin identitet i relation till digitalt medierad...

Radioinslag om stamning

Övrigt | 3 November, 2015
I samband med internationella stamningsdagen sände P4 Norrbotten en intervju med Kalle Norrbin, lagkapten i fotbollslaget IFK Luleå, som berättar om sin stamning. [caption id="attachment_1032" align="alignnone" width="265"] Kalle Norrbin, bild från...

Språk- och fiskelycka?

Logopedi, Övrigt | 2 November, 2015
Folkbladet skriver om studiecirkel för personer med afasi, ledd av logopedstudenter. En av dem, Emelie Grängfors berättar att hon studerar hur man kan hjälpa människor att förbättra sin förmåga att tala,...

Om tvåspråkighet

Logopedi | 26 October, 2015
Logoped Astrid Frylmark medverkade i ett radioinslag om flerspråkighet i Sveriges Radio P4 den 23 oktober.