Arkiv

Bra initiativ från Skånes kommunlogopeder!

Logopedi, Opinionsbildning | 3 February, 2016
Antal logopedtjänster/ kommun i Skåne. Kommunlogopederna i Skåne har gjort en inventering av logopedtjänster per 10 000 invånare. Den visar att logopedtillgången varierar stort i kommunerna. Bromölla ligger bäst till...

Nya riktlinjer för MS och Parkinson

Kompetensutveckling | 1 February, 2016
Socialstyrelsen: Socialstyrelsen har tagit fram de första nationella riktlinjerna för MS och Parkinsons sjukdom. Rekommendationerna ger fler kroniskt sjuka patienter tillgång till personal med stor erfarenhet av sjukdomarna och avancerad...

Regeringen lanserar ny nationell arbetsmiljöstrategi

Fackligt | 1 February, 2016
Idag presenterade arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons regeringens nya arbetsmiljöstrategi vid en pressträff i Rosenbad. Under 2015 har regeringen arbetat med att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi i samråd med arbetsmarknadens parter. Ett...

SPSM öppnar dörren för SIS-pengar till förskolan

Övrigt | 28 January, 2016
Arbetar du som logoped i förskola? Har du tankar kring hur arbetet med stöd och anpassning till barnen du möter skulle kunna förbättras? Specialpedagogiska Skolmyndigheten delar årligen ut sk SIS-medel...

Vad händer i hjärnan när små barn lär sig nya ord?

Kompetensutveckling | 26 January, 2016
Lunds universitet: en ny avhandling visar psykolog Kristina Borgström att den snabba utvecklingen av barns tidiga ordförråd, samt individuella skillnader i ordförrådets storlek, kan kopplas till utvecklingen av mycket snabba processer...

UF-företag uppmärksammar dyslexi

Övrigt | 24 January, 2016
Sveriges Radio: Evelina Sundfeldt har startat UF-företaget "X som i dyslexi" för att dela med sig av sina egna erfarenheter, hjälpa andra och att öka förståelse kring läs- och skrivsvårigheter. Evelina vill speciellt uppmärksamma dyslexi...

Logopedstudent adjungerad i SRATs förbundsstyrelse

Fackligt | 22 January, 2016
Vid förbundsstyrelsens decembersammanträde beslutades att adjungera logopedstudenten Malin Påhls som studentrepresentant i förbundsstyrelsen från 2016. Malin Påhls är också vice ordförande i Saco studentråd. - Jag är väldigt nöjd och...

Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

Opinionsbildning | 20 January, 2016
Idag deltar representant från Slof i möte kring den pågående utredningen om nationell kvalitetsplan i äldreomsorgen. Syftet är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet...

Språkstörning: en dag om utredning och intervention för skolelever

[caption id="attachment_1524" align="alignnone" width="300"] 100 deltagare på plats och via videolänk.[/caption] Föreläsare i Umeå är Maria Levlin och Ketty Holmström. Båda logopeder och disputerade med lång erfarenhet av skolbarn med...

Journal på nätet i Stockholms läns landsting

Övrigt | 13 January, 2016
Svt Nyheter Stockholm: Under 2016 ska alla invånare i Stockholms län få tillgång till journalen på nätet. Patientjournaler på nätet är en omstridd fråga. I Uppsala var man först ut med...

Förslag för en mer effektiv sjukvård

Övrigt | 13 January, 2016
Dagens Medicin: Idag lägger regeringens utredare Göran Stiernstedt fram betänkandet Effektiv vård till statsrådet Gabriel Wikström (S) efter att under två år utrett den svenska hälso- och sjukvårdens effektivitet. Vårdens utmaningar...

CATALISE – konsensus om språkstörning

Kompetensutveckling, Logopedi | 12 January, 2016
Nyligen möttes forskare, kliniker och övriga intressenter för att diskutera kriterier och terminologi kring språkstörningar. Medverkade gjorde bland andra Dorothy Bishop, Maggie Snowling och Courtenay Norbury. Konsensusarbete kring språkstörning har...

Radions Klartext för personer med kognitiva funktionsnedsättningar

Övrigt | 11 January, 2016
Sveriges Radio:  - Vi kommer fortfarande att förklara nyheter på ett enklare sätt så klart. Men våra nyheter kommer att handla extra mycket om personer som har kognitiva funktionsnedsättningar, berättar...

Eldsjäl och talesperson för afasi

Opinionsbildning | 5 January, 2016
Västerbottenskuriren porträtterar Hildur Lundqvist, eldsjäl som varit engagerad i Afasiföreningen i över 40 år! - Nu jobbar vi i afasiföreningen för att det ska bli fler logopeder i kommunerna. De...

Vad gör egentligen Slofs styrelse?

Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning | 3 January, 2016
Svenska Logopedförbundet väljs på tre år, nästa förbundsmöte äger rum i maj 2017. Ordföranden är arvoderad på halvtid och alla övriga ledamöter arbetar ideellt för att utveckla professionen och göra...

Stamning ur genusperspektiv

Kompetensutveckling, Logopedi | 29 December, 2015
SVT Stockholm rapporterar om att Karolinska Institutet tillsammans med talkliniken på Danderyds sjukhus, sätter fokus på stamning ur ett genusperspektiv. Ella Calais berättar om sin dolda stamning och logoped Ineke Samson...

Helping give a voice to people with ALS

Logopedi | 15 December, 2015
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=C8ns0lFv5yk[/embed] Logoped John Costello, som i vanliga fall arbetar med Boston Children's Augmentative Communication Program, har under kvällar och helger också arbetat med ALS-patienter. Tack vare en privat donation kan arbetet...

Prins Carl Philip blir beskyddare av Dyslexiförbundet FMLS

Övrigt | 15 December, 2015
Dyslexiförbundet:  Sedan ett par år tillbaka är Prins Carl Philip en viktig röst för personer med läs- och skrivsvårigheter. Prinsen har offentligt berättat om sin egen dyslexi och vad den...

Videomöte med läkare i Region Jönköping och i Stockholms läns landsting

Övrigt | 14 December, 2015
Sveriges största landsting Stockholm kommer från och med 1 januari att erbjuda videomöte med läkare till samma villkor och pris som fysiskt möte. Jönköpings län blir först i landet med att...

Ny afasiförening i Norrköping

Övrigt | 14 December, 2015
Folkbladet rapporterar om den nystartade afasiföreningen, som ska ge alla med afasi och deras anhöriga, en plats att gå till och känna gemenskap.  Initiativtagaren Tina Hansson: – Bara i Norrköping har...