Arkiv

Elever med språkstörning hamnar mellan stolarna (igen)

Logopedi, Opinionsbildning | 2 September, 2021
SVT Uppsala 2021-09-02: Minna i Uppsala är 9 år och har en språkstörning men den behandling hon behöver får hon varken från regionens logopedmottagning eller från skolan. Det finns stora...

Kliniska riktlinjer vid autism

Kompetensutveckling | 31 August, 2021
Läkartidningen 2021-04-22; Svenska Logopedförbundet 2020-11-30; Socialstyrelsen: Sedan en tid tillbaka arbetar Socialstyrelsen med att ta fram nationella riktlinjer för vård och stöd vid ADHD och autism och en remissversion beräknas...

Vården missade strupcancer – patienten avled

Logopedi | 28 August, 2021
Region Kronoberg 2021-08-23: Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse med försenad diagnos av en cancer i matstrupen. Patienten sökte sig till vårdcentral på grund av besvär...

TBI express

TBI express är ett kommunikationsträningsprogram för personer med traumatisk hjärnskada (TBI) och deras närstående. Programmet utvecklades som en del i en klinisk studie i Australien, där ett av resultaten var...

Bloggtips: mun- och halscancerbloggen

Övrigt | 25 August, 2021
I somras startades en blogg om mun- och halscancer i syfte att vara en mötesplats för patienter och närstående och för att belysa patientens upplevelse av vården. Mun- och halscancerbloggen...

DLD och behandlingseffektivitet

Kompetensutveckling, Logopedi | 19 August, 2021
Vilken intensitet som behövs för att logopedbehandling ska ha effekt är ett mer eller mindre ständigt återkommande ämne, inte minst eftersom resurserna på många håll är minst sagt begränsade. En...

Forskningsöversikt om transkraniell magnetstimulering vid afasi

Kompetensutveckling, Logopedi | 16 August, 2021
Den franska logopeden Sophie Arheix-Parras med kollegor kom alldeles nyligen ut med en systematisk översiktsstudie om repetitiv transkraniell magnetstimulering vid rehabilitering av afasi. Studien är publicerad i tidsskriften Neuroscience and...

Poddtips om stamning!

Logopedi | 15 August, 2021
I podden Läs för mig, producerad av på Stadsbiblioteket i Halmstad, kunde man nyligen höra artonårige Anton Stålnacke tala öppet och klokt om hur det är att leva med stamning...

Språkanalys kan predicera Alzheimers

Kompetensutveckling | 11 August, 2021
I höstas publicerades en artikel som visar att man genom automatiserade analyser av språklig förmåga kan förutsäga vilka som kommer att drabbas av Alzheimers sjukdom. Automatiserade metoder Elif Eyigoz med...

Funktionell kommunikation och afasi

Kompetensutveckling, Logopedi | 4 August, 2021
För ett år sedan publicerades en studie som undersöker vad funktionell kommunikation vid afasi egentligen är. Några övergripande slutsatser är att flera mått behövs för att beskriva en patients funktionella...

Läs tidningen Logopeden digitalt!

Nu finns tidningen Logopeden tillgänglig i digitalt format för dig som inte är prenumerant. Läs bland annat om ny checklista för röstergonomi, att jobba med språkutveckling med hjälp av djur...

Bättre tolkning vid logopedbesök

Logopedi, Opinionsbildning | 29 June, 2021
Logopeden.se 2021-06-29: Den 19 maj 2021 publicerades en debattartikel i Dagens Medicin för att beskriva problemen inom tolkbranschen. Många logopeder har också vittnat om hur svårt det är att få...

Logopeden tipsar: poddar!

Visserligen anser Logopedens redaktörer att majoriteten av kompetenshöjande insatser för logopeder ska ske inom ramen för betald arbetstid. Men det kan ju finnas kompetensutveckling av lite lättare slag. I Stockholm...

Digitalt nyhetsblad från Stamningsförbundet

Kompetensutveckling, Logopedi | 23 June, 2021
Sedan ett par år tillbaka ger Stamningsförbundet ut sin tidning digitalt i form av ett matigt nyhetsbrev. Nyhetsbladet finns att läsa via stamningsförbundets hemsida och man kan även prenumerera, helt...

Vilja välja vård och omsorg

Övrigt | 23 June, 2021
Regeringskansliet 2021-06-16: I november 2019 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare som ska fungera som nationell samordnare för att stödja kommunerna i att skapa förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning...

Långvarig effekt av tidiga insatser

Kompetensutveckling | 23 June, 2021
För ungefär en månad sedan rapporterade bland annat Sveriges Radio om en nyligen publicerad studie som visade att barn som fått extra språk- och lekstimulans hade mer utveckling i hjärnområden...

Standard för patientdelaktighet

Övrigt | 22 June, 2021
Göteborgs universitet 2020-10-12: Sedan i höstas finns en EU-standard för minimikrav för patientdelaktighet i personcentrerad vård framtagen av Svenska institutet för standarder (SiS) på initiativ av Centrum för personcentrerad vård...

I skuggan av covid-19

Övrigt | 20 June, 2021
Vård- och omsorgsanalys, 2021-05-19: Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys presenterade för en tid sedan rapporten I skuggan av covid-19: Förändringar i befolkningens vårdkonsumtion till följd av pandemin under 2020. Man...

Ny forskning om föräldrar till barn med NPF och skolgång

Kompetensutveckling | 20 June, 2021
I början av juni försvarade Emma Laurin sin avhandling i utbildningssociologi: Barn med diagnoser: mödrars och skolors strategier i Stockholm. Hur används diagnoser? Bakgrunden till Laurins studie är att antalet...

Läs- och skrivförmåga hos 12-åringar med autismspektrumtillstånd

Kompetensutveckling, Logopedi | 18 June, 2021
Tidigare i våras publicerades en artikel där svenska forskare visade att språkförmåga i förskoleåldern predicerar läs- och skrivförmåga hos 12-åringar med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Hur hänger språk, kognition, läsning...
1 2 3 4 5 44