Arkiv

Farhågor kring vård för barn med ätsvårigheter

Logopedi | 10 March, 2022
Upsala Nya Tidning 2022-02-26/27: På Folke Bernadotte regionhabilitering på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala finns sedan många år det så kallade Matlaget, ett multidisciplinärt team med logopeder, specialpedagoger och dietist. Hit...

Logopedförbundet Jämtland-Härjedalen: personer med dyslexi får inte rätt hjälp

Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning | 9 March, 2022
Sveriges Radio P4 Jämtland 2022-03-07: Logopedförbundets lokalförening i Jämtland-Härjedalen påtalar problemen med att varken barn eller vuxna i Jämtlands län får möjlighet till utredning av läs- och skrivsvårigheter. Läs också:...

Debatt om logopedi i Värmland

Logopedi, Opinionsbildning | 3 March, 2022
NWT 2022-02-18; 2022-02-23: Socialdemokraterna i Värmland motionerar om stärkt kompetens när det gäller barn och unga med språkstörning. Men i en insändare, signerad "Arga logopeden" problematiseras begreppet logopedisk kompetens och...

Europeiska logopedidagen: möte mellan logopedgenerationer

Tidningen Logopeden nr 1 2022/logopeden.se: Den ena kan se tillbaka på 40 år i logopedins (och Region Gävleborgs) tjänst, den andra ser fram emot att snart ha sin första praktik....

Vårda vården!

Sveriges Läkarförbund 2022-02-28; Logopedförbundet 2022-03-03: 13 förbund inom hälso- och sjukvården som tillsammans representerar över en miljon medlemar lanserar nytt upprop för personalens arbetsmiljö – ”Vårda vården!” I uppropet Vårda...

Logoped ingår i Malås framgångsrecept för Elevhälsan

Logopedi | 2 March, 2022
Läraren Chef & Ledarskap 2022-02-24: Malå i Västerbotten är den kommun som lägger mest på elevhälsa i Sverige enligt siffror från Skolverket. På Nilaskolan består elevhälsoteamet av tre rektorer (en...

Sahlgrenska ger högre lönepåslag till forskande kliniker

Logopedi | 1 March, 2022
Akademiliv 2022-02-10: Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg höjer lönetrappan för forskande kliniker. Löneökningar tillsammans med överprofessioner och förutsättningar till docentur är några av sjukhusets metoder för att få fler att välja...

Rösttrötthetsindex på svenska

Kompetensutveckling, Logopedi | 18 February, 2022
I tidningen Logopeden 1 2022 publicerades den vetenskapliga artiklen Rösttrötthetsindex (RTI) på svenska, författad av Susanna Whitling, Emmy Dieden, Signe Säwén och Eric J. Hunter. Artikeln om RTI på svenska...

Selektiv mutism i media

Kompetensutveckling, Logopedi | 14 February, 2022
Arvsfondsprojektet Tala om tystnad fortsätter att bidra till att sätta spotlight på selektiv mutism. Johanna Syrén, en av grundarna till organisationen och arvsfondsprojektet Tala om tystnad och mamma till två...

Debatt: ingen ska sakna en logoped

Fackligt, Logopedi, Opinionsbildning | 11 February, 2022
Länstidningen Östersund 2022-02-11; Dagens Vimmerby, Katrineholmskuriren, Dagens Kalmar 2022-02-13; Gefle Dagblad 2022-02-14; Piteåtidningen, Norrbottenskuriren 2022-02-15; Söderhamns-Kuriren 2022-02-16; Hela Hälsingland, Ljusnan, Arbetarbladet 2022-02-17; Barometern Oskarshamns-Tidningen, Ljusdalsposten, Östersundsposten 2022-02-18; LT 2022-02-19; Nerikes...

Debatt kring omvårdnadsbidraget

Opinionsbildning | 9 February, 2022
Altinget 2022-01-12: Företrädare för Autism- och aspergerförbundet menar att det nya omvårdnadsbidraget risker att sätta föräldrar till barn med autism i en rättsosäker situation. Bakgrund Sedan 2019 gäller nya regler...

Handbok om omvårdnad vid flerfunktionsnedsättning

Kompetensutveckling, Logopedi | 7 February, 2022
Nationellt Kompetenscentrum för Anhöriga (NKA) gav nyligen ut boken Avancerad omvårdnad i vardagen som bland annat innehåller information om AKK och nutrition. Handboken är skriven av habiliteringsläkare och möjliggörare/praktiker vid...

Vilja välja vård och omsorg

Fackligt, Kompetensutveckling, Logopedi | 5 February, 2022
Tidningen Logopeden/logopeden.se 2022-02-05: Logopedförbundet var remissinstans för betänkandet Vilja välja vård och omsorg. Remissen besvarades i december 2021. Betänkandet Vilja välja vård och omsorg – en hållbar kompetensförsörjning inom vård...

Bokrecension: Bobo och olikheterna

Logopedi | 1 February, 2022
Tidningen Logopeden/logopeden.se 2022-02-01: Anna Damberg & Karin Eriksson (2021). Bobo och olikheterna. Hoi förlag. I samband med den internationella stamningsdagen 2021 släpptes barnboken "Bobo och olikheterna", skriven av Anna Damberg...

Små barns språkutveckling uppmärksammas

Kompetensutveckling, Logopedi | 25 January, 2022
Svenska Dagbladet 2022-01-20: I en studie från Linköpings universitet visade logoped och biträdande professor Anett Sundqvist med kollegor att hur ofta föräldrar använder digitala medier samtidigt som de är med...

Logopedidoktorander får medel från Drottning Silvias Jubileumsfond

Kompetensutveckling, Logopedi | 19 January, 2022
Sveriges Kungahus 2021-12-21: Två logopedidoktorander från Karolinska institutet tilldelas medel från från stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond för forskning om barn med funktionshinder. Specialistlogoped och doktorand Sara Burge tilldelas medel för...

Kommunikationsstrategier vid afasi

Kompetensutveckling, Logopedi | 17 January, 2022
Logopederna Kajsa Söderhielm och Malin Bauer ligger bakom filmen om kommunikationsstrategier vid afasi. Filmen är en del av Webb-SKU som står för webbstrokekompetensutbildning. Webb-SKU har uppdaterats och vidareutvecklats av SKR:s...

Rehab för post-covid-patienter i Kungsbacka

Logopedi | 13 January, 2022
Norra Halland 2022-01-07: Tidningen Norra Halland rapporterar om Neurorehab i Kungsbacka, som sedan sommaren 2020 tar emot post-covid-patienter för teambaserad rehabilitering. På Neurorehab finns kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut och logoped som...

Logopedutbildning i Uppsala byter institution

Logopedi, Övrigt | 12 January, 2022
Läkartidningen 2021-12-29; SVT 2021-12-30, Uppsala universitet 2021-12-16, Logopeden.se 2022-01-13: Uppsala universitet avvecklar en hel institution Flera medier har nyligen rapporterat om Uppsala universitets beslut att avveckla institutionen för neurovetenskap efter...

Senaste logopedstatistiken

Logopedi | 10 January, 2022
Socialstyrelsen 2021-09-14; logopeden.se 2022-01-10: I september varje år släpper Socialstyrelsen statistik över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Siffrorna gäller 2019-2020. Färre legitimationer än föregående år Totalt har drygt 3...
1 2 3 4 5 47