Arkiv

Omorganisation av behandling vid könsdysfori

Logopedi | 20 March, 2023
Socialstyrelsen 2023- 03-08; SVT Nyheter Uppsala 2023-03-18: Högspecialiserad vård Socialstyrelsen har tidigare beslutat att vård vid könsdysfori ska bedrivas som nationell högspecialiserad vård och utgå från tre nationella enheter: Region...

Ordföranden har ordet

Fackligt, Logopedi | 17 March, 2023
Tidningen Logopeden # 1 2023: Förbundsmöte i sikte! I maj är det dags för förbundsmöte igen, vårt högst beslutande organ. Då samlar vi delegater från hela landet, sammanfattar de tre...

Lågt söktryck till logopedprogrammet

Student | 16 March, 2023
Sveriges Radio P4 Malmöhus 2023-03-09; Logopeden.se 2023-03-16: Arbetslösheten bland utbildade logopeder är mycket låg och arbetsmarknaden bedöms vara i balans. I vissa regioner är det brist på logopeder och det...

Kommunikativ tillgänglighet på fritids

Övrigt | 8 March, 2023
Lika värde nr 1 2023: På fritidshemmet Prolympia Gävle har personalen under två år jobbat i projektform med att förbättra tillgängligheten för elever med språklig sårbarhet. Prolympia Gävle är en...

Tidningen Logopedens senaste nummer tillgängligt digitalt!

I Logopeden nr 1 2023 kan du bland annat läsa om förbundsmötet i maj, du får möta logopederna på Remeokliniken och har möjlighet att uppdatera dig på några av de...

Tidig upptäckt – tidiga insatser

Logopedi | 7 March, 2023
VG-region.se 2023-02-22: Samverkan för tidig upptäckt och tidiga insatser Skaraborgs sjukhus deltar i pilotprojektet Tidig upptäckt - tidiga insatser Skaraborg Skövde som syftar till att stötta barn med utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser...

Europeiska logopedidagen 6 mars: logopeder inom neonatalvård

Tidningen Logopeden 2023-02-16/logopeden.se 2023-02-21: Årets europeiska logopedidag fokuserar på logopeders roll i akut-, intensiv- och kritisk vård. Tidningen Logopeden har mött några logopeder som arbetar mot neonatalavdelningar. Neonatalvård i Sverige...

Logopedens roll på IVA

Logopedförbundet 2023-03-06: Idag uppmärksammas logopedi av logopedorganisationer i hela EU på den europeiska logopedidagen. Årets tema är logopedens roll i akut-, intensiv- och kritisk vård. Logopedens roll på IVA Logopeden...

Staten bör reglera specialisttitlar för fler yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård

Dagens Medicin 2023-02-22: Logopedförbundet, Sveriges Arbetsterapeuter, Fysioterapeuterna och Dietisternas Riksförbund pekar på behov av statlig styrning av specialistordningar för sina professioner. I dagsläget sköts administration, antagning, delar av genomförandet av...

Rätten att tala

Logopedi | 21 February, 2023
Sveriges Radio P1 Kropp & Själ 2023-02-21: Varje år drabbas 20 000 människor i Sverige av stroke. Av dessa får närmare 4000 personer afasi på grund av den syrebrist som...

Långa köer till logoped i Skåne

Logopedi | 21 February, 2023
Norra Skåne 2023-01-27; 2023-02-20: Trots flera utredningar och insatser är väntetiderna långa för att få komma till logoped i Skåne. Loke som är fyra år har väntat i 18 månader...

Jobba helg som logoped?

Fackligt | 20 February, 2023
Tidningen Logopeden nr 1 2023: Det verkar ha blivit vanligare med logopeder inom akutvård, kanske inte minst som en konsekvens av covid-19-pandemin då det blev tydligt vad logopeder kan bidra...

Nationellt stöd för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel

Övrigt | 16 February, 2023
Socialstyrelsen februari 2023: Nyligen släppte Socialstyrelsen rapporten Nationellt stöd för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel: Förutsättningar för nationella riktlinjer för områdena rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Utredningsuppdraget Regeringen gav 2022 Socialstyrelsen i...

Behov av nytt kunskapscentrum för rehabilitering och habilitering

Logopedi, Opinionsbildning | 16 February, 2023
Altinget.se 2023-02-16: Logopedförbundet, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Dietisternas Riksförbund och Fysioterapeuterna poängterar behovet av ett kunskapscentrum för rehabilitering och habilitering i en debattartikel på Altinget.se. Socialstyrelsen har haft i uppdrag...

Nya avhandlingar av logopeder!

Kompetensutveckling, Logopedi | 15 February, 2023
Tidningen Logopeden/logopeden.se 2023-02-15: 2022 blev ett riktigt rekordår när det gäller disputerade logopeder. Du kan läsa mer om årets sista avhandlingar i kommande nummer av tidningen Logopeden. Karin Nilsson disputerade...

“Inte en chans att klara målen i skolan”

Övrigt | 11 February, 2023
Sveriges Radio P4 Västmanland 2023-02- 09: Stödet för barn med språkstörning har dragits ner kraftigt i Västerås de senaste åren. Antalet platser i språkförskola har minskat och det tidigare språkspåret...

Brist på logopeder i Region Kronoberg

Logopedi, Opinionsbildning | 6 February, 2023
Sveriges Radio P4 Kronoberg 2023-02-05: P4 Kronoberg rapporterar om logopedbrist. Eva-Lotta Eklund som är logoped inom vuxenrehabiliteringen i Region Kronoberg ställer sig frågande till varför logopederna inte finns i primärvården...

Förbättra stöd till barn med språkstörning

Logopedi, Opinionsbildning | 30 January, 2023
VLT 2023-01-26: Liberalerna i Västerås kommun vill se bättre stöd för barn med språkstörning och läs- och skrivsvårigheter. Oppositionsrådet Roger Haddad och partikamraten Birgitta Åkerberg uppmärksammar bland annat bristande samverkan...

Nedsatt hörsel hos barn kan bero på mitrokondriell sjukdom

Kompetensutveckling | 17 January, 2023
Lunds universitet; 2022-11-30: En hörselnedsättning som debuterar kan bero på mitrokondriell sjukdom. Det visar en studie där bland annat forskare från Lunds universitet har deltagit. Mitrokondriella sjukdomar När mitokondrierna i...

Sista numret av Logopeden 2022 tillgängligt digitalt!

I 2022 års sista nummer av tidningen Logopeden kan du bland annat läsa om logoped och universitetslektor Lisen Kjellmer, som valt att vara öppen med sin adhd-diagnos på arbetsplatsen. Du...
1 2 3 48