Arkiv

Brister i logopeders kompetensutveckling

Fackligt, Featured, Kompetensutveckling
Tidningen Logopeden nr 3 2019: Under sommaren genomförde tidningen Logopeden en webbenkät som syftade till att informellt kartlägga logopeders arbetsförhållanden vad gäller arbetsmiljö och kompetensutveckling. Vi fick in över 480...

Fler transpersoner söker logoped

Featured, Logopedi
P4 Jönköping 4 september: På fem år har antalet patienter som söker logoped som led i könsbekräftande behandling mer än fördubblats vid logopedimottagningen i Linköping, som tar emot patienter även...

Nya logopedmottagningar i Region Stockholm

Featured, Logopedi
Region Stockholm, 2 september: Primärvårdslogopedin inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) öppnade strax före sommaren en logopedmottagning i Rinkeby och under september öppnar nya mottagningar i Farsta och i Vällingby. Man...

Nytt namn och nya lokaler för Sveriges största logopedklinik

Logopedi
Gamla Talkliniken, Danderyds Sjukhus AB har bytt namn till Logopedkliniken och flyttar nu in i nyrenoverade lokaler. Pressmeddelande Danderyds Sjukhus AB Förutom verksamheten på Danderyds sjukhus har kliniken mottagningar i...

Är sommarlovet för långt?

Kompetensutveckling
I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel visar logoped och doktorand Ida Rosqvist med kollegor vid Lunds universitet att skolbarns semantiska ordflöde blir sämre efter sommarlovet. Det svenska långa sommarlovet har...
1 2 3 126