Är stamning mer dolt hos flickor?

Datum: 27 November, 2015
Kompetensutveckling, Logopedi

Är det så att flickor hittar strategier som döljer stamningen i högre grad än pojkar? Denna fråga ställer sig logoped Ineke Samson utifrån preliminära iakttagelser  i sitt masterprojekt på Talkliniken, Danderyds sjukhus. I studien har hon följt upp ett antal barn i tioårsåldern som diagnostiserades med stamning vid två-tre års ålder.

– Man kan hitta strategier som döljer stamningen och i min studie kan jag se en tendens till att flickor är överrepresenterade i det avseendet. Risken är att de inte får rätt hjälp eftersom det för omvärlden verkar som om stamningen har försvunnit. Ett förhållandevis enkelt sätt att inte exponera stamningen är till exempel att vara mer tyst eller att undvika talsituationer i vardagen på ett sätt som inte är lyckligt, säger Ineke Samson.

– Resultatet visar att barnen, inte minst flickorna, i större utsträckning upplever att de fortfarande stammar men att flickornas föräldrar inte alltid identifierar stamningen hos sitt barn. Talarens och lyssnarens uppfattning skiljer sig alltså åt och vi vet ännu inte vad det beror på. En hypotes kan vara att flickor i högre grad döljer stamningen, sett i relation till pojkar, men det måste förstås undersökas närmare.

Ineke Samson Samson planerar att gå vidare med studier av stamning ur ett genusperspektiv.

(Bild från mynewsdesk.com)

Hela pressmeddelandet från Danderyds Sjukhus AB

DELA ARTIKELN

Diskussion

User avatar
Stamning ur genusperspektiv – Logopedforum
7 år sedan
[…] har tidigare skrivit om Ineke Samsons masteruppsats på samma […]
Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.