Använd krisstödet smart

Datum: 5 October, 2020
Opinionsbildning
Använd krisstödet smart

Dagens Medicin 2020-10-01:

Regeringen har aviserat 500 miljoner kronor till krisstöd för personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg som har arbetat med covid-19. Nu är det viktigt att pengarna fördelas på ett genomtänkt sätt där de gör mest nytta. Det är viktigt att professionerna involveras i den behovsinventering som behöver göras. Det skriver debattörer från Saco Hälso- och sjukvård, däribland SRAT:s ordförande Anitha Wijkström och Svenska Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström i ett debattinlägg.

Våra medlemmar har under pandemin uppvisat en hög beredskap och förmåga till snabb omställning utifrån dramatiskt förändrade förutsättningar. Det har påverkat var och en, men på olika sätt. Därför behöver de också olika åtgärder.

Anitha Wijkström mfl., Dagens medicin

Saco Hälso- och sjukvård representerar många professioner och debattörerna menar att lämpliga insatser för återhämtning skiljer sig åt – både mellan individer och yrkesgrupper.

Läs hela debattinlägget på Dagens Medicin!

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.