Anmälningsplikt för offentliganställda utreds

Datum: 6 September, 2023
Opinionsbildning

 Logopeden.se 2023-09-05:

Tidöpartierna väljer att gå vidare med sitt kritiserade förslag om anmälningsplikt, en punkt i Tidöavtalet som innebär att offentliganställda ska rapportera till myndigheterna när de kommer i kontakt med papperslösa.

Anmälningsplikt för offentliganställda utreds

Regeringens utredare får i uppdrag att göra en bred översyn av regelverket om inre utlänningskontroller och att stärka det så kallade återvändandearbetet. Det meddelade regeringen och SD vid en pressträff den 31 augusti. Utredaren ska bland annat se över vilka konsekvenser det kan få om offentliganställda inte följer anmälningsplikten.  

Stark kritik från fackligt håll 

Sacos ordförande Göran Arrius anser att en anmälningsplikt riskerar att utlösa en tillitskris. Om tilliten till vård, skola och omsorg brister faller kvaliteten och i förlängningen även samhällskontraktet (DN debatt 2023-08-31).

Kritik mot förslaget kommer också från flera professions- och fackförbundsföreträdare.  Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström:  

Logopedförbundets ordförande Kerstin Wiström är kritisk till att regeringen nu går vidare med en utredning om bland annat anmälningsplikt för offentliganställda.

– Även om utredningen skulle utmynna i att vården och skolan ska undantas från anmälningsplikten så kvarstår grundproblematiken. Nuvarande utrikesminister Tobias Billström sa redan 2018 att ett angiverisystem skapar en osund relation mellan medborgarna och att det inte hör hemma i Sverige. Att man nu ändå väljer att driva förslaget är under all kritik.  

SRAT:s ordförande Magnus Nordström:  

–Att anställda inom samhällsbärande yrken ska tvingas att följa anmälningsplikt att ange papperslösa går helt emot våra medlemmars yrkesetik. Det undergräver också det grundläggande förtroendet och tilliten ett demokratiskt samhälle behöver. 

Krockar med HSL 

Även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är kritiska till förslaget och anser att undantag krävs för alla yrken och professioner inom kommuner och regioner, inte bara enskilda situationer eller yrkesgrupper. SKR ser en uppenbar risk att en lag om anmälningsplikt krockar med befintliga lagar, exempelvis hälso- och sjukvårdslagen som anger att vård ska ges med respekt för alla människors lika värde och barnkonventionen som ger varje barn rätt till utbildning.  

Förslaget om anmälningsplikt är ett tilläggsdirektiv till utredningen om stärkt återvändandeverksamhet. Slutbetänkande ska lämnas senast den 30 september 2024. 

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.