Ändringar i AB – Allmänna bestämmelser

Datum: 20 July, 2016
Fackligt

Förhandlingsorganisationen AkademikerAlliansen, där SRAT är ett av förbunden, har kommit överens om förändringar i AB, Allmänna Bestämmelser (som innehåller anställningsvillkor och förmåner) med arbetsgivarorganisationen SKL, Sveriges kommuner och landsting. Det innebär att medlemmar anställda i landsting, kommuner, regioner och Pactaföretag berörs av förändringarna som gäller från och med den 1 maj 2016.  Det positiva för SRAT-medlemmar är förtydligade möjligheter till enskild överenskommelse med arbetsgivaren om kompensation på annat sätt än vad AB anger om arbete vid övertid, obekväm arbetstid, jour och beredskap och färdtid. Här ställs samtidigt krav på arbetsgivaren att beskriva vilka utgångspunkter överenskommelsen bygger på.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.