Ändring i socialtjänstförordningen om äldreboenden

Datum: 29 February, 2016
Opinionsbildning

SKL: Regeringen har den 11 februari 2016 beslutat om en ändring i socialtjänstförordningen. I förordningen förtydligas att den enskildes behov ska vara styrande, och om det behövs ska personal finnas tillgänglig dygnet runt. Nu kommer ett arbete påbörjas, tillsammans med kommuner, Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna, ta fram nya arbetssätt och rekommendationer för kvalitet i särskilda boenden. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kommer också att bjudas in att delta. SKL:s styrelse kommer därefter att rekommendera alla kommuner att anta dessa rekommendationer om arbetssätt och kvalitet. Arbetet med att förbättra kvalitet och arbetssätt kommer att ledas av SKL och startar omedelbart. Det beräknas pågå under två år.

Vi kan hoppas att behovet av livslång rehabilitering inom kommunala äldreboenden lyfts. Logopeder har mycket att erbjuda, både i form av direkta behandlingsinsatser och i form av konsultativa insatser för att höja kompetensen i äldreomsorgen!

Slof deltar i arbetet med nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.