Alla ämneslärare måste undervisa i läsförståelse

Datum: 22 August, 2016
Opinionsbildning

I ett debattinlägg i DN skriver läsforskarna Gunilla Molloy och Barbro Westlund bland annat om dilemmat med att  lärare inte alltid vet vad som är problemet och inte heller känner till vilket stöd en elev behöver för sin språkutveckling. Molloy och Westlund anser att högstadielärare behöver fortbildning i strategier för läsförståelse.

Lärarnas riksförbund publicerade 2014 en larmrapport, där grundskollärares uppfattningar om elevers läsförmåga undersöktes via enkätsvar. Resultatet visar att hela 40 procent av de 1.035 tillfrågade högstadielärarna, med ansvar för svenskämnet, anser att deras elever inte har tillräcklig läsförståelse när de börjar årskurs 7.

En uppföljande studie av artikelförfattarna visade dock att de tillfrågade lärarna inte skiljde mellan läsförmåga och läsförståelse. Dessa två begrepp användes ofta synonymt, trots att de beskriver två helt olika kompetenser.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén replikerar att man även behöver se över metodikutbildningen på lärarutbildningarna och att förstärka praktiken.

Vad är era erfarenheter av att jobba med läsförståelse i högre årskurser i samarbete med lärare ?

DELA ARTIKELN

Diskussion

Loader

Kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.